ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ В УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ
PDF

Як цитувати

Денисюк, В., Завадська, Н., & Дідух, О. (2021). ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ В УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7911
PDF

Посилання

Вагин А. Методика обучения истории в школе. М.: Просвещение, 1972. 351 c. URL: https://sheba.spb.ru/shkola/metodika-istorii-1972.htm.

Гупан Н., Пометун О. Проблеми конструювання змісту шкільної навчальної програми з історії України для 8-го класу. Український педагогічний журнал. 2016. № 3. С. 121–131.

Манданова Е. Изучение исторических источников как средство развития познавательной деятельности учащихся 5–6 классов: автореф. на соискание уч. степени канд. пед наук. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (история, уровни общего и профессионального образования). Москва, 2007. 24 с. URL: https://www.dissercat.com/content/izuchenie-istoricheskikh-istochnikov-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchas.

Методичні рекомендації про викладання історії у 2020/2021 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020). URL: https://www.historyua.com/2020/08/12/metodychni-rekomendatsiyi-pro-vykladannya-istoriyi-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi/.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 804 від 7 червня 2017 р. Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.

Постанова Кабінету Міністрів України № 898 від 30.09.2020 р. Державний стандарт загальної середньої освіти. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/.

Прокопчук В. Формування історичних уявлень школярів. Virtus: scientific journal. 2016. № 7. Р. 155–158. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10839.

Турянська О. Методика особистісно орієнтованого навчання історії в школі. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. 222 с.

Яковенко Г. Методика навчання історії. Харків: Видавництво ХНАДУ, 2017. 324 с.

Яранцева Н. Формирование информационных умений работы с источниками исторических знаний: на материале курса истории России в 6 классе: автореф. на соискание уч. степени канд. пед наук. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (история, уровни общего и профессионального образования). Санкт-Петербург, 2008. 24 с. URL: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-informatsionnykh-umenii-raboty-s-istochnikami-istoricheskikh-znanii-na-material.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 9 |