PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: PROGRESS AND CHALLENGES
PDF

Як цитувати

Popovici, A., & Popovici, C. (2021). PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: PROGRESS AND CHALLENGES. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7933
PDF

Посилання

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova nr.1402 din 30.12.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4 din 06.01.2006.

Evaluarea performanțelor implementării Strategiei de reformă a administrației publice centrale în Republica Moldova, Chișinău, Edit. Epigraf, 2010.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 nr.911 din 25.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 256-264 din 12.08.2016.

Șaptefrați T. Eficiența administrației publice: criterii de apreciere și factori de influență. In: Administrarea publică, nr. 1, 2010.

Simon Herbert A. Decision Making and Problem Solving // http://www.dieoff.org/page163.htm (accesat pe 1.04.2018)

Matei, A., Anghelescu, A., Săvulescu, C. Modele teoretice şi empirice ale dezvoltării locale, Editura Economică, Bucureşti, 2009.

Antonescu D. Eficiența economică a administrației publice din Uniunea Europeană și România, Institute of National Economy, 2016.

Worldwide Governance Indicators // http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports

Dinu D., Giosan V., Cum îmbunătățim eficiența guvernării în România? Policy Memo 45, 2013.

Ivanoff, I. V. Deontologia funcţiei publice-exerciţiul onest şi patologic al funcţiei publice, Târgovişte: Editura University Press, 2004.

Peters, G., Pierre, J. Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective, NY, London: Routledge, 2004.

Alexandru, I. Politică, administraţie, justiţie, Bucureşti: Editura All Beck, 2004.

Țaranu A., Clipa C. Politizare şi depolitizare a funcţiei publice // http://advocacy.ro/sites/advocacy.ro/files/files/article/2016-11/politizare_si_depolitizare_a_functiei_publice_-_motivatie_masa_rotunda.pdf (accesat pe 20.03.2018)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 0 |