ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
PDF

Як цитувати

Петров, А. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7936
PDF

Посилання

Сучасний словник із суспільних наук [Текст] / авт.-уклад. О. Г. Данильян [та ін.] ; ред. О. Г. Данильян, М. І. Панова. – Х. : Прапор, 2006. – 432 с.

Політологічний енциклопедичний словник / В. Б. Авер’янов [та ін.] ; упоряд. В. П. Горбатенко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Українська асоціація політологів. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 735 с.

Михальченко М. Еліта в Україні: їсте, куме, що зварили / М. Михальченко // Віче. – 2003. – № 1. – С. 6–12

Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка / пер. с англ. А. С. Дмитриева; под ред. В. А. Ядова. – M. : Аспект Пресс, 1996. – 416 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 2 |