ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ КУРСАНТА ВВНЗ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
PDF

Як цитувати

Мась, Н. (2021). ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ КУРСАНТА ВВНЗ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7943
PDF

Посилання

Гамезо М.В. Атлас по психологии: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. Москва : Просвещение, 1986. 272 с.

Костюк Г.С. Навчально‐виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк; під ред. Л.М. Проколієнко; упоряд. В.В. Андрієвська та ін. Київ : Рад. шк., 1989. 608 с.

Лейтес Н. С. Возрастные и типологические предпосылки развития способностей : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : № 21960, 1970. 31 с.

Лук А.Н. Психология творчества. Москва : Наука, 1978. 126 с.

Психологический словарь / авт.‐сост. В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. Гордеева, Л.М. Балабанов; под общей ред. Ю.Л. Неймера. Ростов-на-Дону : Фенікс, 2003. 640 с.

Психология общих способностей. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 358 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 1999. 720 с.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Москва : Наука, 2003. 377 с.

Технологія диференційованого навчання. Рідні джерела. 2001. № 3.С. 41–43.

Шадриков В.Д. Профессиональные способности. Москва : Университетская книга, 2010. 319 с.

Яланська С.П. Психологія творчості: навчальний посібник. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. 180 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 25 |