РЕПРЕЗЕНТАНТИ АРХЕТИПНОГО СИМВОЛУ «ТИША» В ТЕКСТАХ ЗМІ
PDF

Як цитувати

Микитів, Г. (2021). РЕПРЕЗЕНТАНТИ АРХЕТИПНОГО СИМВОЛУ «ТИША» В ТЕКСТАХ ЗМІ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7972
PDF

Посилання

Дмитренко М., Іванникова Л., Лозко Г. Українські символи / за ред. М. К. Дмитренка. Київ : Народознавство, 1994. 140 с.

Маковский М.М. Удивительный мир слов и значений. Москва : Высшая школа, 1989. 199 с.

Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка : учебное пособие. 3-е изд. Москва : Флинта: Наука, 2013. 224 с.

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного. Вопросы философии. 1988. № 1. С. 131–138.

Донченко О. Архетипи – спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності). Психологія особистості. 2011. № 1 (2). С. 170–181.

Юнг К. Божественный ребенок : Аналитическая психология и воспитание. Москва : Олимп АСТ-ЛТД, 1997. 398 с.

Микитів Г. В. Трихотомія «символ» – «архетип» – «архетипний символ»: диференціація та кореляція понять. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2017. № 2. С. 135-142.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | Завантажень: 15 |