ПРЕВЕНТИВНІ ФУНКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
PDF

Як цитувати

Асадулов, Р., & Корнякова, Т. (2021). ПРЕВЕНТИВНІ ФУНКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7981
PDF

Посилання

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. О. М. Бандурки]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с.

Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.

Адміністративна (поліцейська) діяльність поліції: загальна частина: Підручник. Видання друге / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір – К.: «Директ Лайн», 2012. – 816 с.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України: наказ НПУ від 18.04.2019 № 377 [Електронний ресурс]. – URL: http://tranzit.ltd.ua/nakaz/files/Наказ%20НП%20123%20-%2027112015%20положення%20ДПД%20(зміни%20377%20-%2018042019).pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 30 |