ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ЖІНОК ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
PDF

Як цитувати

Бабеня, Г., & Гінжул, І. (2021). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ЖІНОК ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8027
PDF

Посилання

Микляев СВ, Леонова ОМ, Сущенко АВ Анализ распространенности хронических воспалительных заболеваний тканей пародонта. Современные проблемы науки и образования, 2018, № 2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27454.

Годована ОІ. Сучасні основи етіології та патогенезу генералізованих дистрофічно-запальних захворювань пародонту з супутньою системною остеопенією. Вісник проблем біології та медицини. 2017. Т.1, №137. С. 36–41.

Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, and Treponema denticola / Prevotella intermedia сo–infection areas associated with severe periodontitis in a thai population. K. Torrungruang, S. Jitpakdeebordin, O. Charatkulangkun. PLoS One. 2015. №10(8). e0136646.

Костура ВЛ, Безвушко ЕВ. Поширеність та структура захворювань тканин пародонта у дітей із надмірною масою тіла. Клiнiчна стоматологія. 2017. № 2: 42-47. DOI 10.11603/2311-9624.2017.2.7953.

Батіг ВМ., Глущенко ТА. Взаємозв’язок захворювань пародонта із метаболічним синдромом. Український журнал медицини, біології та спорту, 2019, Том 4, № 2 (18): 14-20. DOI: 10.26693/jmbs04.02.014

Глазунов ОА, Фесенко ДВ. Показники стану мікрофлори пародонтальних кишень у хворих на ревматоїдний артрит. Бъдещите изследования – 2019: ХV Міжнар. наук.-практ. конф., 15-22 февруари 2019 р.: тези допов. Софія, Болгарія, 2019, Т.7: 57-59.

Витовский РМ, Мазур ИП, Слободяник МВ, Мартыщенко ИВ. Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта (обзор литературы). Вісник серцево-судинної хірургії, 2018, № 1: 72-78.

Годованець ОІ. Аналіз чинників розвитку захворювань тканин пародонта у дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. Клінічна та експериментальна патологія. 2016;1(55):43-46.

Пародонтит / Под ред. проф. ЛА Дмитриевой. М.: МЕДпресс. - 2007. - 504 с.

Авдєєв ОВ. Лікування дистрофічно-запальних захворювань пародонта при різній реактивності організму. Вісник стоматології. 2012; 3: 33-37.

Бабышкина Н.Н. Прогностическая и предсказательная значимость молекулярно-генетических маркеров, ассоциированных с PI3K/AKT/mTOR-сигнальным путем при раке молочной железы: автореферат дис… на соискание уч. степени д-ра мед. наук, 14.01.12 - онкология / Н.Н. Бабышкина. – Томск, 2019. – 46 с.

Ghoncheh Mahshid, Pournamdar Zahra, Salehiniya Hamid. Incidence and Mortality and Epidemiology of Breast Cancer in the World. Asian Pacific journal of cancer prevention: 2016;17(sup3):43-46. DOI: 10.7314/APJCP.2016.17.S3.43

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 4 |