ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЛОГІСТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
PDF

Як цитувати

Братішко, Ю., & Посилкіна, О. (2021). ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЛОГІСТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8028
PDF

Посилання

Цель и структура кадровой логистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mybiblioteka.ru/1-96960.html.

Кормин Н. Применение кадровой логистики в управлении персоналом организации / Н. Кормин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.csu.ru/vch/108/023.pdf.

Мельникова К. Кадрова логістика в системі сучасного управління трудовими ресурсами / К. Мельникова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12809/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%D0%92.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf

Сучасні тенденції розвитку логістики і логістичної інтеграції у фармації : моногр. / О. В. Посилкіна, А. Г. Лісна, В. Г. Котлярова, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко та ін.; за заг. ред. О. В. Посилкіної. – Х. : НФаУ, 2020. – 523 с.

Посилкіна, О. В. Дослідження потреби ринку праці у менеджерах з логістики / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2018. – № 4. – С. 50-58.

Посилкіна О.В. Економіка логістики: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / Посилкіна О.В., Баєва О.І., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Онищенко Я.Г., – Харків : НФаУ, 2018. – 251 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 30 | Завантажень: 15 |