ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Як цитувати

Базилевич, Н., Тонконог, О., & Близнюк, А. (2021). ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8104
PDF

Посилання

Указ президента України №329/2020 Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму.https://www.president.gov.ua/documents/3292020-34717.

Пангелова Н.Є., Пангелов Б.П. Теоретико-методичні засади туристсько-краєзнавчої роботи у вищих навчальних закладах: навч.-метод. посібн. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. 214 с.

Тімець О.В., Серебрій В.С., Грабовський Ю.А. Туристсько-краєзнавча робота у вищому педагогічному навчальному закладі: організаційні та методичні аспекти. Умань: Візаві, 2008. 237 с.

Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. [Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.; за ред. Т.Ю. Круцевич]. К. : Олімп. л-ра, 2017. Т. 2. 448 с.

Базилевич Н.О., Тонконог О.С. Особливості методики розвитку витривалості старшокласників в процесі занять туризмом. Молодий вчений. № 4.2 (56.2), 2018. С. 94-99.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 13 |