THE IMPORTANCE OF THE EXAMINATION OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF WATER POLLUTION (ART. 229 CP RM)
PDF

Як цитувати

Boșcaneanu, M. (2021). THE IMPORTANCE OF THE EXAMINATION OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF WATER POLLUTION (ART. 229 CP RM). InterConf, (41). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8685

Анотація

The subjective side of the crime of little water pollution has been analyzed in the national criminal doctrine, sometimes even superficially. In the criminal legal literature there is no single point of view on the form of guilt of the subjective side of the crime of water pollution, opinions are divided. Therefore, in this article we try to perform a subjective analysis of the subjective side of the crime of water pollution (art.229 CP RM). In this sense, some important qualification rules are highlighted according to the subjective side. It is argued that the crime of water pollution can be committed both intentionally and recklessly.

PDF

Посилання

Basarab M. Drept penal. Partea Generală. Vol.I. Iaşi: Chemarea, 1992. 480 p.

Boroi, Al. Drept penal. Partea generală. Ediția a II-a. București: Ed.ALL Beck, 2000, p. 352.

Botnaru S., Şavga A., Grama M. ş.a. Drept penal. Partea generală. Chişinău: Cartier, 2005. 624 p.

Botnaru S. Însemnătatea elementului emotiv în structura tripartită a vinovăţiei în dreptul penal substanţial. În: Studia Universitatis, 2013, nr.8(68), p.79-89.

Brînza S., Ulianovschi X., Stati V. ș.a. Drept penal. Partea specială. Vol. II. Chișinău: Cartier juridic, 2005. 804 p.

Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I. Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2015. 1328 p.

Constituția Republicii Moldova, din 29.07.1994, publicat: 12.08.1994 în Monitorul official nr.1, intrat în vigoare: 27.08.1994.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr. 128-129/1012.

Copețchi St., Hadîrca Ig. Calificarea infracțiunilor după latura subiectivă. În Studia Universitatis Moldaviae. Seria ,,Științe sociale”, 2015, nr.11, p.61-68.

Macari, I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea generală. Chișinău: Ed.USM, 2002, p.398.

Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea specială. Chișinău, 2003, Centrul Editorial al USM. 509 p.

Manual de Drept penal. Partea generală. Redactor coordonator Borodac A. Chişinău: F.E.-P. „Tipogr. Centrală”, 2005. 516 p.

Simonescu E.G. Intenţia, formă de vinovăţie în legislaţia penală română şi străină. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Seria „Ştiinţe Juridice”, 2012, nr.3, p.113-126.

Лунеев В.В. Предпосылки объективного вменения и принцип виновной ответственности //Гос. и право. - 1992. -№ 9. - с. 58

Курс уголовного права. Часть Общая. Том I / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Москва: Зерцало, 1999. 592 c.

Criminal Code of the Russian Federation http://www.legislationline.org/ documents/section/criminal-codes

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 37 | Завантажень: 16 |