ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ НАСЛІДКІВ РУЙНУВАННЯ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
PDF

Як цитувати

Поплавець, С., Гишко, Г., Овчаров, О., Кушпета, Р., Колмогоров, О., & Третяк, Д. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ НАСЛІДКІВ РУЙНУВАННЯ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. InterConf, (41). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8862

Анотація

Визначена методика прогнозування і оцінці наслідків радіаційної обстановки при руйнуванні (аваріях) атомних електростанцій на основі якої сформована інформаційна модель радіаційної обстановки, що є основою для генерування сценаріїв наслідків руйнування радіаційно-небезпечних об’єктів. Залежно від характеру й обсягу вихідної інформації завдання щодо виявлення й оцінки радіаційної обстановки можуть вирішуватися або методом прогнозування, або за даними радіаційної розвідки.

PDF

Посилання

Барьяхтар В. Г. Чернобыльская катастрофа / Гл. ред. акад. НАН Украины В. Г. Барьяхтар. // К.: Наукова думка, 1995. – С. 405-520.

Новикова А. А. Природная катастрофа в Японии и ее последствия (Фукусима-2011) [Текст]: специализир. информ. / А. А. Новикова – М.: ИНИОН РАН, 2013 – 40 с.

Барановська Н. П. Суспільний вимір чорнобильської катастрофи / Н. П. Барановська Український історичний журнал. 2006. – № 2., – С. 129-145.

Мащенко Н. П. Радиационное воздействие и радиационная защита населения при ядерных авариях на атомных электростанциях / Н. П. Мащенко, В. А. Мурашко // Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1992. – С. 42-61.

Маргулис У. Я. Атомная энергия и радиационная безопасность / У. Я. Маргулис // – М.: Энергоатомиздат, 1988. – С. 154-194.

Яблоков А. В. Чернобыль: последствия и катастрофы для человека и природы [Текст]: специализир. информ. / А. В. Яблоков, В. Б. Нестеренко, А. В. Нестеренко. // – СПб.: Наука, 2007. - 375 с: ил.

Куракин А. С. О состоянии влияния атомной енергетики Украины и ее влияние на безопасность в Европе / А. С. Куракин, А. А. Селиванов, Н. И. Свеколкин, М. В. Ворон, М. Л. Санашкина // Науч. теорет. журн. “Век глобализацииˮ – М., 2017. – № 1 (21). – C. 120 – 131.

Поплавець С. І. Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. І. Поплавець // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. − Х., 2019. − № 3(61). − С. 24 – 29.

Пальчук М. М., Лобко М. М. Досвід бойового застосування військ, зброї і військової техніки в локальних війнах і збройних конфліктах − К. : НАОУ, 2001. − 116 с.

Воєнне мистецтво в локальних війнах 90-х років ХХ - початку ХХІ століть: Навч. посіб. / М. І. Рибак, Р. М. Факадей, С. П. Мосов та ін. / Під ред. В. Б. Толубко. − К.: НАОУ, 2004. − 176 с.

Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів / В.Б. Толубко, Ю.І. Бут, В.О. Косевцов: Навчальний посібник. − К.:НАОУ, 2002. − 68 с.

Методика прогнозирования и оценки последствий разрушений (аварий) атомных електростанций и предприятий химической промышленности – М. : Воениздат, 1991. – 92 с.

Кузьменко Л. Ф. Методика оцінки обстановки при аваріях на ПНО та екологічної обстановки на військовому об’єкті [Текст]: метод. посіб. / Л. Ф. Кузьменко, А. М. Блекот, О. В. Бацовский//. – К.: НАОУ, 2001. – С. 23-35.

Третяк В.Ф. Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій» / Третяк В.Ф., Місюра О.М., Дуденко С.В. // Системи озброєння і військова техніка. - № 3(15), 2008. - С. 175-181

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 6 |