COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS OF CONTRAVENTIONAL, CRIMINAL LIABILITY IN THE FIELD OF PROTECTION OF AQUATIC RESOURCES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION
PDF

Як цитувати

Boșcaneanu, M. (2021). COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS OF CONTRAVENTIONAL, CRIMINAL LIABILITY IN THE FIELD OF PROTECTION OF AQUATIC RESOURCES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE EUROPEAN UNION. InterConf, (42), 546-555. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.055

Анотація

In this article we will examine the problematic aspects in the field of aquatic resources, because water is an essential component of the environment. It was found that the use of aquatic resources should be rational, because, according to experts, the Republic of Moldova is one of the poorest countries in Europe in terms of water resources per capita. It concludes the need to revise the concept, the existing notion of contravention, criminal liability for contraventions, crimes committed in the field of use and protection of water resources, namely, increasing the existing system of fines and introducing the «polluter pays» principle. Thus, the Republic of Moldova will be able to approach the states of the European Community and meet the requirements of the European Union in this field.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.055
PDF

Посилання

Andrian Creţu. Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologice: tz. de doct. în drept. Chişinău, 2017. 176 p.

Cartea albă privind viitorul Europei: prezentarea scenariilor ale modului în care Europa ar putea evolua până în anul 2025, aprobată de Comisia europeană la 01 martie 2017 (whitepaper_en.pdf (europa.eu)).

Codul penal al Republicii Moldova: nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72 – 74.

Codul contravenţional al Republicii Moldova: nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3 – 6.

Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 60/2000/CE privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii apei, adoptată în octombrie 2000 şi a intrat în vigoare odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L327 din decembrie 2000.

Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 2004/35/CE privind răspunderea faţă de mediu în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, adoptată la 21 aprilie 2004 şi a intrat în vigoare odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L143/56 din 30 aprilie 2004.

Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, adoptată la 24 septembrie 1996 şi a intrat în vigoare odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L257 din 10 octombrie 1996.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia nr.301 din 24.04.2014. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.104-109.

Legea apelor a Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81.

Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, rîurilor şi bazinelor de apă a Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 43.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 26 | Завантажень: 46 |