WAYS TO INCREASE PRODUCTIVITY ON THE ERODED LANDS IN LANKARAN
PDF

Як цитувати

Akbarova, U. (2021). WAYS TO INCREASE PRODUCTIVITY ON THE ERODED LANDS IN LANKARAN. InterConf, (42), 987-995. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.099

Анотація

Reasons of the water erosion creation in the Lankaran province and their complications have been investigated in this article. An influence of the water erosion on agrochemical and agrophysical indicators of the soil was learnt, it was known that the granulometric composition and even a quantity of humus and total nitrogen significantly deteriorated. Considering this, the proposals were put forward for protection and enhancement of the soil fertility exposed to water erosion.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.099
PDF

Посилання

Cəfərov A.B., Ayvazov F.D., Şabanov C.Ә. «Azərbaycanda torpaq monitorinqinin təşkili problemləri.» Azərbaycan Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin əsərləri, VI cild, Bakı 1966, s.30-32.

Məmmədov Q.Ş., Məmmədova S.Z., Şabanov C.Ә. //Torpağın eroziyası və mühafizəsi. Bakı, «Elm», 2009, 340 s

Məmmədov Q.Ş. «Azərbaycanın torpaq ehtiyyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları.» Bakı 2007, s.399

Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y., Məmmədova S.Z., «Aqroekologiya.» Bakı «Elm nəşriyyatı 2010, s.182.

Babayev X.Y., Әkbərova Ü.Z. «Azərbaycan ETB və SBİ-nin Әliqulu Səməd oğlu Nərimanovun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları», Quba, s.195-199

Әkbərova Ü.Z. Lənkəran vilayətinin cənub-şərq hissəsində su eroziyasının torpaqların münbitliyinə təsiri. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi fondu. Bakı, 2016, 193 s. (Әlyazma)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 28 | Завантажень: 20 |