ІНТЕГРУВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ХІМІЧНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ
PDF

Як цитувати

Поплавець, С., Гишко, Г., Колмогоров, О., Лясковський, В., Чепурний, В., & Третяк, Д. (2021). ІНТЕГРУВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ХІМІЧНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ. InterConf, (42), 1115-1126. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.111

Анотація

Розглянуті дифузійні процеси розповсюдження радіонуклідів та небезпечних хімічних речовин, що є вихідними даними для формування інформаційних моделей хімічної та радіаційної обстановки. Дифузійні процеси розповсюдження радіонуклідів і небезпечних хімічних речовин в атмосфері враховуються при моделюванні атмосферної дисперсії в наслідок руйнування радіаційних та хімічно-небезпечних об’єктів за допомогою комп’ютерних програм і алгоритмів.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.111
PDF

Посилання

Борисова А. С. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту ДНС України. / А. С. Борисова, О. В. Дишкант, О. М. Євдін та інші // – К.: УНДІЦЗ, 2019. – 277 с.

Режим доступу: https: // www.unece.org / fileadmin / DAM / env/documents / 2017 / TEIA / Minsk__April_17 / Presentations_countries / Ukraine_RUS.pdf.

Методика прогнозирования и оценки последствий разрушений (аварий) атомных електростанций и предприятий химической промышленности – М. : Воениздат, 1991. – 92 с.

Кузьменко Л. Ф. Методика оцінки обстановки при аваріях на ПНО та екологічної обстановки на військовому об’єкті [Текст] : метод. посіб. / Л. Ф. Кузьменко, А. М. Блекот, О. В. Бацовский // – К.: НАОУ, 2001. – С. 23-35.

Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті // спільний наказ МНС України, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології № 73/82/64/122 від 27.03.2001 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:http: // zakon5.rada.gov.ua / laws / show / z0326-0.

Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті [Текст]: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 лист. 2019 року № 1000. – К., 2019. – 67 с.

Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі хімічної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування хімічно-небезпечних об’єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, С. В. Лазебник та ін.] // Debats scientifiques et orientations prospectives du developpement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГΟΣ» aves des matériaux de la l conference scientifique et pratique international (Vol. 2), Paris, 5 février 2021. VinnytsiaParis: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. – Р. 123130.

Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі радіаційної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування радіаційно-небезпечних об’єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Овчаров та ін.] // Scientific Collection «InterConfˮ, (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (February 6-8, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. – Р. 12061212.

Zannetti P. Air pollution modeling: theories, computational methods and available software. – Springer Science & Business Media, 2013. – P. 425.

Turner D.B. Workbook of atmospheric dispersion estimates: an introduction to dispersion modeling. – CRC press, 1994. – P. 192.

Jorgensen B. The theory of dispersion models. – CRC Press, 1997. – P. 237.

Мокін В. Б. Метод оцінювання параметрів стаціонарних джерел викидів на основі моделі Гауса за даними оперативного моніторингу зони розсіювання / В. Б. Мокін, Д. Ю. Дзюняк // Математичне моделювання в економіці. – 2016. – № 3-4(7). – С. 27-35.

Pasquill F. Atmospheric dispersion parameters in gaussian plume modeling: [part II. Possible Requirements for Change in the Turner Workbook Values] / F. Pasquill // EPA600/4-76-030b, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina 27711. – 1976. – P. 237.

Берлянд М. Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнение атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 448 с.

Режимдоступу: http: // ru.wikipedia.org/wiki / Модели_рассеивания_ примеси.

Попов М. В. Применение метода Ричардсона при неизвестной нижней границе спектра задачи / М. В. Попов, Ю. А. Повещенко, В. А. Гасилов, и др. // Матем. Моделирование. – М., 2017. – № 5(29). – С. 96 – 108.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 49 | Завантажень: 47 |