ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
PDF

Як цитувати

Бурдонос, Л. (2021). ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9808

Анотація

Економічні зміни які відбуваються у всіх галузях сфери обслуговування вимагають якісної та ефективної системи освіти, яка була б здатна забезпечити підготовку висококваліфікованих майбутніх менеджерів , необхідних для продуктивної професійної діяльності та здатних задовольняти потреби економічних структур.

PDF

Посилання

Лукашевич Н. П. Самоменеджмент. Теория и практика: учеб.. К. : Ника-Центр, 2007. 344 с.

Малик Л. Б. Професійна компетентність як базовий компонент професійної культури майбутніх фахівців – студентів технічних коледжів. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р. / Харк. нац. екон. ун-т.Х. ХНЕУ ; ХОГОКЗ, 2013. С. 236–242.

Вишнякова С. М. Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика: словарь. М. : НМЦ СПО, 1999. 538 с.

Яценко О. М., Горбунов М. П. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки : монографія. Харків, 2018. 250 с.

Донченко О. Насильство, заборона і взірець як складові педагогічної свідомості. Cоціальна психологія. 2005. № 6. С. 120-132.

Обривкіна О. М. Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю університету : теоретикоприкладний аспект: навч.-метод. посіб. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. 236 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 98 | Завантажень: 78 |