М’ягкота, І. (2021). СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СУБПОЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОПОЛЯ “ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР”). InterConf, (49), 344-350. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.035