Tsitsishvili, V., Dolaberidze , N., Nijaradze, M., Mirdzveli, N., Amiridze, Z., Sharashenidze, T., & Gabunia, V. (2021). APPLICATION OF GEORGIAN NATURAL ANALCIME FOR PRODUCTION OF ION EXCHANGERS. InterConf, (49), 574-585. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.062