Losîi, E., & Racu, I. (2021). ANXIETATEA ÎN MEDIUL ȘCOLAR: CARACTERISTICI ȘI DIFERENȚE DE GEN. InterConf, (66). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13880