Мирмухаммедова, М., & Ҳакимова, Ш. (2021). ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД. InterConf, (66). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13887