Паливода, Ю., Гавій, В., & Кучменко, О. (2021). ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ ЗА ДІЇ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК. InterConf, (68). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14004