Паливода, Ю., Гавій, В., & Кучменко, О. (2022). ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПОКАЗНИКИ НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ПРОРОСТКАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ. InterConf, (99), 567-573. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2022.062