Запухляк, І. (2020). ВИГУКОВІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЛЕКСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. InterConf, (28). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4507