Цицюра, Я. (2020). РЕДЬКА ОЛІЙНА У СИСТЕМІ СІВОЗМІННОЇ СИДЕРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ. InterConf, (35). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5884