М’ягкота, І. (2021) «СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СУБПОЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОПОЛЯ “ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР”)», InterConf, (49), с. 344-350. doi: 10.51582/interconf.7-8.04.2021.035.