Tsitsishvili, V., Dolaberidze , N., Nijaradze, M., Mirdzveli, N., Amiridze, Z., Sharashenidze, T. і Gabunia, V. (2021) «APPLICATION OF GEORGIAN NATURAL ANALCIME FOR PRODUCTION OF ION EXCHANGERS», InterConf, (49), с. 574-585. doi: 10.51582/interconf.7-8.04.2021.062.