Мирмухаммедова, М. і Ҳакимова, Ш. (2021) «ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД», InterConf, (66). доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13887 (дата звернення: 23Травень2022).