Паливода, Ю., Гавій, В. і Кучменко, О. (2021) «ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ ЗА ДІЇ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК», InterConf, (68). доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14004 (дата звернення: 20Січень2022).