Паливода, Ю., Гавій, В. і Кучменко, О. (2022) «ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПОКАЗНИКИ НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ПРОРОСТКАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ», InterConf, (99), с. 567-573. doi: 10.51582/interconf.19-20.02.2022.062.