Пішеніна, Т. (2020) «ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ», InterConf, (25), с. 13-15. доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4282 (дата звернення: 27Січень2022).