Череп, А., Воронкова, В. і Нікітенко, В. (2020) «НОВА ПАРАДИГМА AGILE-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК УМОВА ВИЖИВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ», InterConf, (35). доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5805 (дата звернення: 23Червень2021).