Доротюк, В. (2020) «МЕТА І ФУНКЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ», InterConf, (35). доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5819 (дата звернення: 27Жовтень2021).