Цицюра, Я. (2020) «РЕДЬКА ОЛІЙНА У СИСТЕМІ СІВОЗМІННОЇ СИДЕРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ», InterConf, (35). доступний у: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5884 (дата звернення: 22Січень2021).