М’ягкота, І. «СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СУБПОЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОПОЛЯ “ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР”)». InterConf, вип. 49, Квітень 2021, с. 344-50, doi:10.51582/interconf.7-8.04.2021.035.