Tsitsishvili, V., N. Dolaberidze, M. Nijaradze, N. Mirdzveli, Z. Amiridze, T. Sharashenidze, і V. Gabunia. «APPLICATION OF GEORGIAN NATURAL ANALCIME FOR PRODUCTION OF ION EXCHANGERS». InterConf, вип. 49, Квітень 2021, с. 574-85, doi:10.51582/interconf.7-8.04.2021.062.