Losîi, E. «MANIFESTAREA CREATIVITĂȚII PE PARCURSUL ȘCOLARITĂȚII». InterConf, вип. 66, Липень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13879.