Мирмухаммедова, М., і Ш. Ҳакимова. «ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД». InterConf, вип. 66, Липень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13887.