Паливода, Ю., В. Гавій, і О. Кучменко. «ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПОКАЗНИКИ НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ПРОРОСТКАМИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ». InterConf, вип. 99, Лютий 2022, с. 567-73, doi:10.51582/interconf.19-20.02.2022.062.