Гуріна, Д., і В. Сисоєва. «ФАКТОРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРОКТИКІВ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ». InterConf, вип. 16, Травень 2020, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/2600.