Доротюк, В. «МЕТА І ФУНКЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ». InterConf, вип. 35, Листопад 2020, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5819.