Цицюра, Я. «РЕДЬКА ОЛІЙНА У СИСТЕМІ СІВОЗМІННОЇ СИДЕРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ». InterConf, вип. 35, Листопад 2020, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5884.