Ощипок, І. «ЗАСТОСУВАННЯ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ ПІДДАНОЇ БІОКОРЕКТУЮЧІЙ ДІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ З ДЕНІТРИФІКУЮЧОЮ АКТИВНІСТЮ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ». InterConf, вип. 39, Січень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8072.