InterConf

Поточний випуск

Дата публікації: січень 20, 2022
Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC GOALS AND PURPOSES IN XXI CENTURY (January 19-20, 2022).

Scientific Collection «InterConf», (95): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (January 19-20, 2022) at Seattle, USA.

Весь випуск
PDF
Tetiana Rudenko
10-26
FINANCIAL RESILIENCE OF AN ENTERPRISE IN AN ECONOMIC SECURITY SYSTEM. CASE STUDY OF A UKRAINIAN MUNICIPAL ENTERPRISE
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.001
PDF
Алла Новикова, Ольга Сабанська
27-39
ОСНОВИ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА НАДІЙНИХ ЗОН ПАРКУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ЄВРОПІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.002
PDF
Ирина Ольшевская, Александр Кравчук
40-51
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.003
PDF
Мехди Фарид Закир
52-60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАЛАЙЗИИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.004
PDF
Тетяна Сливка, Ольга Кудласевич, Леся Дідківська
61-72
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ РИНКОВИХ ПРИНЦИПІВ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.005
PDF
Дарія Чабан
73-81
АФГАНІСТАН: НЕРЕАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.006
PDF
Robert Papla, Dana Yeltayeva, Dmitriy Pak
82-91
STRATEGIC AGILITY OR RESILIENCE: WHAT SHOULD SMES FOCUS ON DURING THE CRISIS?
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.007
PDF
Seymur Guliyev
92-100
FACTORS INFLUENCING BRAND EQUITY OF FOOD COMPANIES IN AZERBAIJAN
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.008
PDF
Рахман Махбубур, Олеся Жувак
101-113
МАРКЕТИНГ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.009
PDF
Ольга Семенда
114-119
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.010
PDF
Merab Vanishvili, Irakli Katsadze
120-143
BANK FINANCING OF GREEN ECONOMY: REVIEW OF MODERN RESEARCH
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.011
PDF
Наталія Бак, Ангеліна Харовська
144-152
ВЕКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.012
PDF
Костянтин Сімаков, Олександра Сімакова
153-159
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.013
PDF
Yana Absaliamova
160-164
GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION: IMPACT ON FOREIGN LANGUAGE TRAINING IN THE MODERN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.014
PDF
Anna Atroshkina
165-175
THE USE OF WEB QUEST TECHNOLOGY IN LUNGUISTIC EDUCATION IN HIGHER SCHOOLS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.015
PDF
Nataliya Banias, Volodymyr Banias
176-183
EDUCATIONAL MOTIVATION IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH: WAYS AND PROBLEMS OF CREATING
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.016
PDF
Nubar Hasanova
184-190
IMPORTANCE OF USING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.017
PDF
Jekaterina Krauze
191-197
HISTORICAL ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF IDEAS OF MORALITY EDUCATION WITH THE EUROPEAN AND JAPANESE SOCIETY
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.018
PDF
Olena Lapuzina
198-209
TEACHING OF NATIONAL PECULIARITIES IN BUSINESS ETHICS AS AN IMPORTANT PART OF TRAINING AT HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.019
PDF
Yedil Nurymbetov, Arofat Nurlakov, Dinara Mukanova
210-218
TEACHER MOTIVATION AND ITS SOCIO-PROFESSIONAL FEATURES
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.020
PDF
Susanna Pasichnyk, Tetiana Serhiienko, Roman Serhiienko
219-225
IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING IN THE ENGLISH LANGUAGE TRAINING IN THE MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.021
PDF
Галина Бондар
226-232
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.022
PDF
Микола Бортний
233-239
ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАДІОЛОГА-ДІАГНОСТА
Переглядів: 10 | Завантажень: 5
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.023
PDF
Снежанка Добрева, Румяна Гьорева
240-252
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОВИД-19 КРИЗИСА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.024
PDF
Айгерим Естыбаева, Гүлдана Тұрабай
253-262
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.025
PDF
Оксана Пономаренко, Катерина Пилипенко
263-272
ОБЛІКОВІ ДИСЦИПЛІНИ: ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.026
PDF
Н. Серикбаева, Д. Джусубалиева
273-282
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.027
PDF
Інна Черкесова
283-290
АВТОРСЬКА МЕДОТИКА ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ «ШРИФТ І ТИПОГРАФІКА» НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МЕДІАДИЗАЙН»
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.028
PDF
Діна Козобродова
291-298
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.029
PDF
Ильёсиддин Захруддинов
299-309
ПРИОРИТЕТ НАУКИ – КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.030
PDF
Анатолій Рачинський, Богдан Дарчин
310-317
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.031
PDF
Sevinj Maharramova
318-325
INCREASED AWARENESS ABOUT “A DEFINITION OF FAMILY“
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.032
PDF
Ольга Лебідь, Алла Тлустенко
326-330
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ТИП СПІЛКУВАННЯ З ОДНОЛІТКАМИ І ДОРОСЛИМИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.033
PDF
Євгенія Резвих
331-336
СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.034
PDF
Ян Чаплак, Галина Чуйко
337-350
СПЕЦИФІКА МЕМІВ У ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.035
PDF
Наталія Яцук, Ольга Говоруха
351-359
АБ'ЮЗИВНА ПОВЕДІНКА ВИКЛАДАЧІВ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.036
PDF
Yenglikgul Ussenova
360-365
THE ROLE OF DEVELOPMENT OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN FLT WITHIN ICT TECHNOLOGIES
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.037
PDF
Лейла Гамидова
366-376
КОНЦЕПТОСФЕРА В ПЕРЕВОДЕ УСК (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.038
PDF
Анна Поліщук
377-391
ВІРБАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ОБМАН В «ІСТОРІЇ» ГЕРОДОТА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.039
PDF
Nurana Nuriyeva
392-398
THE EVOLUTION OF THE CREATOR-PROPHET CONCEPT IN AMERICAN LITERATURE (Based on the creativity of W.Irving and G.Kh.Gibran)
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.040
PDF
Павел Бабай, Михаил Дашкевич
399-407
НАРРАТИВИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ И ПОЭТИКА АНАХРОНИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XXI ВЕКА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.041
PDF
Наталія Олексин, Наталія Лазірко, Ганна Іваночко, Руслана Манько
408-413
ОБРАЗ СВЯТОГО ҐРААЛЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ (НА МАТЕРІАЛАХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ)
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.042
PDF
Ірина Прушковська
414-421
ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ІНТЕРТЕКСТ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТУРЕЧЧИНИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.043
PDF
Ольга Аврамова
422-429
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛИЩА: АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.044
PDF
Анатолій Шевченко, Сергій Кудін, Дмитро Шевченко
430-442
ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛЬНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ У ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.045
PDF
Роман Лозинський
443-461
АНДРІЙ ФІЛІПЕЦЬКИЙ – ПРОФЕСОР ПОЕТИКИ І ГЕОГРАФІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ЄЗУЇТІВ У 1753–1754 РР. (ПЕРША ЗГАДКА ПРО ВИКЛАДАЧА ГЕОГРАФІЇ У ЛЬВОВІ)
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.046
PDF
Любомир Царик; Світлана Новицька, Петро Царик, Ігор Кузик
462-472
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «КНЯЖИЙ ЛІС» В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.047
PDF
Анна Вітязь; Ольга Дворова (Науковий керівник)
473-477
ОСОБЛИВОСТІ СУБЕТНОСІВ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (ДО 1944 РОКУ)
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.048
PDF
Валентина Дротенко
478-484
ФЕНОМЕН ВІЗУАЛЬНОСТІ З ПОГЛЯДУ КОНЦЕПТУ ЄДНОСТІ КОГНІТИВНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.049
PDF
А. Бандура
485-490
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ НАВЕРНЕННЯ САВЛА В ХРИСТИЯНСТВО
Переглядів: 0 | Завантажень: 0
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.050
PDF
Переглянути архів