Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES (April 11-12, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES (April 11-12, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (50): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021) at Tokyo, Japan

Весь випуск
PDF
Mariia Kaparnyk
FEATURES OF THE JAPANESE MODEL
Переглядів: 11 | Завантажень: 30
PDF
Ірина Макалюк, Дарина Дюкарева
АНАЛІЗ ПРИЧИН СКОРОЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Тетяна Мостенська, Едуард Юрій
ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Малахат Панахалиева, Гульнара Ахмедова
РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Переглядів: 15 | Завантажень: 29
PDF
Iryna Khomyn
PROSPECTS FOR ORGANIC PRODUCTION
Переглядів: 10 | Завантажень: 5
PDF
S. Massakova, A. Ismagulova
REGIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Переглядів: 16 | Завантажень: 15
PDF
Сергій Бардаш
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Переглядів: 31 | Завантажень: 38
PDF
Аліна Семенець
ДЕЯКІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 27 | Завантажень: 39
PDF
С. Усманов
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КИТАЕ
Переглядів: 39 | Завантажень: 15
PDF
Emiliya Duneva
KEY PERFORMANCE INDICATORS OF BUSINESS COMMUNICATIONS
Переглядів: 14 | Завантажень: 61
PDF
Xu Tian
THE IMPACT OF ECONOMIC DIGITALIZATION ON THE PROFIT TRANSFER OF ENTERPRISE
Переглядів: 11 | Завантажень: 40
PDF
Віталій Луцяк, Анатолій Остапчук
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ СТВОРЕННІ ІННОВАЦІЙ
Переглядів: 12 | Завантажень: 27
PDF
Gulnora Bekimbetova, Shakhzod Erkinov, Umidjon Rakhimov
THE INFLUENCE OF CULTURE ON CONSUMERS BUYING BEHAVIOUR
Переглядів: 15 | Завантажень: 181
PDF
Людмила Бурдонос
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ
Переглядів: 23 | Завантажень: 15
PDF
Botirali Yuldashev, Kholidbek Abduvokhidov, Mukhammadkodir Sidikov
PROBLEMS OF IMPROVING ACCOUNTING AND PRACTICE OF OFF-BUDGET EXPENDITURES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Переглядів: 8 | Завантажень: 25
PDF
Сaадат Гулиева
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 24
PDF
Алла Михалків, Яна Палагнюк
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
Переглядів: 75 | Завантажень: 39
PDF
Любов Шевців, Ірина Дунець
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ТА МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
Переглядів: 47 | Завантажень: 90
PDF
Jekaterina Krauze
EDUCATIONAL SITUATIONS IN JUDO LESSONS AS A MEANS OF MORAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS
Переглядів: 19 | Завантажень: 32
PDF
Alima Orazbayeva
COMMUNICATIVE SITUATIONS ARE THE KEY TO EFFECTIVE SPEAKING
Переглядів: 10 | Завантажень: 24
PDF
Надія Білоусова, Ірина Насилівська
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ШВИДКОЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Переглядів: 29 | Завантажень: 18
PDF
Валентина Григор’єва, Олена Білгородська, Олег Недошитко
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ГОЛОВНА МЕТА ХУДОЖНЬОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 26
PDF
Акжолтай Искакова, Маншук Байсалова
О ИНТЕГРАЛЕ КАК ПРЕДЕЛЕ СУММЫ И ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЕРВООБРАЗНОЙ
Переглядів: 15 | Завантажень: 16
PDF
Наталія Кононец
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 25
PDF
Світлана Нестуля
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»: ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД
Переглядів: 24 | Завантажень: 16
PDF
Лілія Овдійчук
ІНТЕГРАЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ КУРСІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Переглядів: 16 | Завантажень: 22
PDF
Умар Сабуров; Д. Нурбаева (Науковий керівник)
ОҚУШЫЛАРҒА ПРАКТИКАЛЫҚ МАЗМҰНДЫ ЕСЕПТЕРДІ ҮЙРЕТУ
Переглядів: 12 | Завантажень: 18
PDF
Замира Юсупова
РОЛЬ ПОСЛЕТЕКСТОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ И ОБОГАЩЕНИИ СЛОВАРНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ
Переглядів: 14 | Завантажень: 36
PDF
Наталя Бєлова
ПО ТУ СТОРОНУ СІМ’Ї: ІНСТИТУТ ШЛЮБУ ЯК «СИЛА, ЩО ОРГАНІЗУЄ» В КОНЦЕПЦІЇ Ф. НІЦШЕ
Переглядів: 7 | Завантажень: 8
PDF
Кадыркул Карабукаев
ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, КАК КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Переглядів: 12 | Завантажень: 17
PDF
Шахобжон Кубатов
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АТРИБУТЫ ЛИЧНОСТИ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Переглядів: 42 | Завантажень: 28
PDF
Гульмира Сабиралиева, Бакыт Аликулов
ЕНИСЕЙСКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ КАГАНАТ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Переглядів: 26 | Завантажень: 63
PDF
Olena Bartosh
SOME ASPECTS OF SOCIAL−ECONOMIC SITUATION OF ROMA PEOPLE IN CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC IN UKRAINE
Переглядів: 36 | Завантажень: 44
PDF
Людмила Комарніцька
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДИТИНСТВІ
Переглядів: 15 | Завантажень: 28
PDF
Charos Balikova
USE OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH
Переглядів: 8 | Завантажень: 34
PDF
Vafa Abdullayeva-Nabiyeva
TERMINOLOGY AS A PART OF LANGUAGE AND SCIENCE (based on Azerbaijani language)
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Мээрзат Алдракманова, Озгонбай Молдожанов, Венера Сабирова
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ МНОГООБРАЗИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА В КЫРГЫЗСТАНЕ
Переглядів: 13 | Завантажень: 7
PDF
М. Атоева
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ(ФЕ) ТАДЖИКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ С ЦИФРАМИ ЧОР/ЧАЊОР-ЧЕТЫРЕ
Переглядів: 12 | Завантажень: 10
PDF
Бумайрам Исмаилова
НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО И КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКОВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Олександр Ілясов
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК І ЙОГО МІСЦЕ У ЗАГАЛЬНІЙ СЛОВНИКОВІЙ ТИПОЛОГІЇ
Переглядів: 49 | Завантажень: 40
PDF
Гаухар Рахимбаева, Гүлдана Бегалиева
НҰРДӘУЛЕТ АҚЫШ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ-ИДЕЯЛЫҚ СИПАТЫ
Переглядів: 19 | Завантажень: 71
PDF
Тетяна Чубань, Лариса Кардаш
ГРАМАТИЧНА ПЕРФЕКТИВАЦІЯ ВІДАД’ЄКТИВНИХ ДІЄСЛІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 2
PDF
Гюльшан Алиева-Кенгерли
КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБВИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 20
PDF
Boșcaneanu Marcel Boșcaneanu Marcel
UNELE RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA TACTICA EFECTUĂRII AUDIERII BĂNUITULUI ÎN CAZUL CERCETĂRII INFRACȚIUNILOR ECOLOGICE
Переглядів: 23 | Завантажень: 18
PDF
Akerke Yagmussova, Baymurat Kemelbekov
THE ESSENSE OF EZEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY, ITS RELATIONSHIP WITH RELATED INSTITUTIONS OF CRIMINAL LAW
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Лілія Гондурак
СПАДКУВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ВІДМІННИХ ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 48
PDF
Назгуль Матикеева
ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫХ КОНФЛИКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Переглядів: 8 | Завантажень: 15
PDF
Valeria Barbas
DIGITAL ART RESIDENCIES AS A NEW FORMAT OF VIRTUAL COLLABORATION IN REPUBLIC OF MOLDOVA
Переглядів: 3 | Завантажень: 48
PDF
Надія Бедріна
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ І СУБКУЛЬТУРИ ДИТИНСТВА
Переглядів: 9 | Завантажень: 14
PDF
Христина Береговська
ВАСИЛЬ КУРИЛИК ТА УКРАЇНСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАНАДИ В СЕРЕДИНІ ХХ СТ.
Переглядів: 46 | Завантажень: 32
PDF
Юлія Осмачко
МИСТЕЦЬКА ПРАЦЯ МИКОЛИ ПОЛЕВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА ТА ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США
Переглядів: 9 | Завантажень: 18
PDF
Amanzhol Kalysh, Aibobek Akkaliyeva
ABAT-BAITAK MAUSOLEUM IS A UNIQUE MONUMENT IN KAZAKHSTAN
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Mamuka Natsvaladze
GEORGIAN-AUSTRIAN POLITICAL VARIATIONS OF THE 80-IES OF THE XVIII CENTURY
Переглядів: 22 | Завантажень: 51
PDF
Олена Голікова
ЗАРОДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ДОСЛІДНИЦТВА В ІНСТИТУТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛІСІВНИЦТВА В МАРИМОНТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АГРАРНОЇ ДИСКУСІЇ НОВОГО ЧАСУ (ПОЧАТОК – 50-ТІ РР. ХІХ СТ.)
Переглядів: 20 | Завантажень: 12
PDF
Оксана Клименко
ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ КУКУРУЗЫ ПО ПРИЗНАКУ «ДИАМЕТР ПЫЛЬЦЕВОГО ЗЕРНА»
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Неля Мельникова, Наталія Ворошилова
ВПЛИВ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ ТА ВІТАМІНУ Е НА ВМІСТ ДЕЯКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ЩУРІВ, ОТРУЄНИХ КАДМІЄМ
Переглядів: 3 | Завантажень: 14
PDF
Andrian Bivol
DE QUERVAIN TENOSYNOVITIS. CLINIC. DIAGNOSTIC. TREATMENT
Переглядів: 13 | Завантажень: 186
PDF
Vladimir Cazacov, Alexandru Focșa
ANALIZA PARTICULARITĂȚILOR DE EVOLUȚIE A PACIENŢILOR CIROTICI CU STATUS POSTCHIRURGICAL
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Angela Ciuntu
THE ACTIVITY OF GLUTATHIONE CYCLE ENZYMES IN THE BLOOD SERUM OF PEDIATRIC PATIENTS WITH NEPHROTIC SYNDROME
Переглядів: 3 | Завантажень: 21
PDF
Lia Cojocari, Daniela Cojocari
VACCINE DERIVED POLIOMYELITIS
Переглядів: 4 | Завантажень: 60
PDF
Volodymyra Dyryk, Roksolana Shkrebniuk, Olena Vynogradova
INDEX ASSESSMENT OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN AGRO-INDUSTRIAL WORKERS UNDER THE INFLUENCE OF PESTICIDES
Переглядів: 2 | Завантажень: 14
PDF
Malika Islamova, Maksud Sabirov
COGNITIVE DISORDERS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH OBESITY
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Nataliia Kyrychenko, Psarova Valentyna, Anastasiia Kyrychenko
NEUROHUMORAL STATUS OF WOMEN WITH HYPERTENSION AND LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC DYSFUNCTION DEPENDING ON BODY WEIGHT
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
V. Lysenko; V. Syvolap (Науковий керівник)
FEATURES OF STRUCTURAL AND GEOMETRIC REMODELING OF THE HEART IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE WITH A PERMANENT TYPE OF ATRIAL FIBRILLATION
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Svetlana Melnic
EARLY LOADING OF DENTAL IMPLANTS AT THE IMPLANT-SUPPORTED PROSTHESIS
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Doina Munteanu
PANCREAS IN MUCOVISCIDOSIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 14
PDF
Ziba Nasibova, Kamila Alieva, Mammadbayli Aytan, Lala Huseynova
EARLY EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY SYNDROME WITH CEREBRAL HYPOMYELINATION IN AZERBAIJANIAN PATIENTS
Переглядів: 18 | Завантажень: 12
PDF
Andriy Oliinyk, Liudmyla Kovpak, Mykola Luka, Khrystyna Danchuk
RESULTS OF CLINICAL AND ADDITIONAL METHODS OF EXAMINATION IN THE TREATMENT OF LOCALIZED PERIODONTITIS
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Grigore Sîrghi, Vladimir Kusturov, Nicolae Caproș, Anna Kusturova, Victor Ungurean, Iurie Garas
SACRAL BONE FRACTURES-CLASSIFICATION, MANAGEMENT AND CHALLENGES OF TREATMENT
Переглядів: 8 | Завантажень: 21
PDF
T. Stoieva, O. Titkova, L. Reshetilo, Y. Yurchenko
MEDICO-SOCIAL FEATURES OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN OF DIFFERENT AGES
Переглядів: 55 | Завантажень: 29
PDF
Dmitry Tokalchik
NEUROPROTECTIVE ROLE OF Α2-ADRENORECEPTORS IN HIPPOCAMPUS UNDER CONDITIONS OF HYPOXIA IN VITRO
Переглядів: 3 | Завантажень: 3
PDF
Олександр Єскін, Олександра Авдєєнко, Євгенія Сиплива
ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА СОН ТА ЗМІНИ ЙОГО ЦИКЛУ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ХНМУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Юлия Меньчишева, Дана Менжанова, Марат Жулдыз
ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛОТОКСИНА В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Переглядів: 16 | Завантажень: 96
PDF
Ірина Кремсарь
СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЛІКАРЯМИ ТА СЕРЕДНІМ МЕДИЧНИМ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРВИННОГО РІВНЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 8
PDF
Вікторія Огоренко, Ольга Гненна
ВПЛИВ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Андрій Перепелюк, Василь Лазоришинець, Віталій Кравченко, Ігор Жеков, Олег Саргош
ГІБРИДНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ РОЗШАРОВУЮЧИХ АНЕВРИЗМ ТИПУ В, ДОСВІД ОДНОГО ЦЕНТРУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 17
PDF
Тимур Ряснянський, Наталія Кателевська, Косілова Ольга Косілова Ольга
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА РОЗВИТОК ЗАТРИМКИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ
Переглядів: 8 | Завантажень: 6
PDF
Айжан Телибаева, Анастасия Левашова, Эмран Кадимов
ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Vladimir Pokhyl, Elena Pokhyl, Lyudmyla Mykolaychuk
BREED SHEEP – PRIDNIPROVSKAYA MEAT
Переглядів: 9 | Завантажень: 7
PDF
Pylyp Hovorov, Anastasiia Kindinova
APPLICATION OF LEDS IN DISINFECTION TECHNOLOGIES
Переглядів: 3 | Завантажень: 17
PDF
Тетяна Гребенюк, Тамара Андрущак
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ УТЕПЛЮВАЧА ІЗ ЦЕЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА
Переглядів: 5 | Завантажень: 25
PDF
Әуелбек Зәуірбек, Дарина Заурбекова
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОХРАНИЛИЩА В БАССЕЙНЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ АСПАРА
Переглядів: 16 | Завантажень: 11
PDF
Viktor Melnikov, Yermek Isenov, Ruslan Abzhanov, Yevgeny Berzhitsky, Denis Nekhodtsev
ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF SEMICONDUCTOR CONTROLLED COMPENSATING SYSTEMS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ELECTRICAL ENERGY USE
Переглядів: 22 | Завантажень: 31
PDF
Марат Комбаров, Жарылкасын Камбаров, Баглан Дюсембаева
РЕСУРСЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАЗАХСТАНА
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Vasyl Olshanskiy, Maksym Slipchenko
DYNAMIC EFFECT OF ASYMMETRY IN OSCILLATING SYSTEMS
Переглядів: 4 | Завантажень: 13
PDF
Едгор Мухсинов
ЗАДАЧА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЫ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Переглядів: 9 | Завантажень: 9
PDF
Ровшан Гумбаталиев
О ПЕРИОДИЧНОСТИ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 6
PDF
Kairat Tlebaev, Gulzhan Kurmanbaeva
MODIFICATION OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF ULTRAFINE POLYTETRAFLUOROETHYLENE POWDER BY THERMAL AND MECHANICAL IMPACTS
Переглядів: 10 | Завантажень: 7
PDF
Daria Trefilina, Parfenova Irina Parfenova Irina, Elizaveta Maltseva
CYCLIC DERIVATIVES OF THIOUREAS
Переглядів: 6 | Завантажень: 22
PDF
Nagı Yagubov, Aytan Sultanova, Roya Muradova
SYNTHESIS OF BAGAC2 COMPOUNDS (C=S, SE, TE) AND STUDY OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Тофик Алиев, Севиндж Керимова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕЙЦИНА НА ЭНЕРГИЮ АКТИВАЦИИ КОРРОЗИОННОГО ПРОЦЕССА СТАЛИ МАРКИ СТ-10 В ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЕ 0,04 %-НЫЙ РАСТВОР СН3СООН-КЕРОСИН
Переглядів: 8 | Завантажень: 5
PDF
Oleksij Fomin, Alyona Lovska, Andrij Rybin
IMPROVING TO A PASSENGER CAR BODY TO ENSURE RELIABILITY OF ITS FASTENING ON A RAILWAY FERRY
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Віра Анпілогова, Світлана Ботвіновська, Жаннета Левіна, Сергій Ботвіновський
ПРИКЛАД ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ВИРОБУ ДЛЯ АВТОВОДІЇВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
Эльдар Ахундов
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРО- ПНЕВМОМАШИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Асиф Гулиев
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Ибрагим Садиков, Абдужаббор Карабаев, Алишер Маматмуминов
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРОБИТУМ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЪЯ
Переглядів: 7 | Завантажень: 101
PDF
Лариса Пархоменко, Александр Денисенко
АНАЛИЗ АТОМНОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВА
Переглядів: 4 | Завантажень: 3
PDF
Shakhnoza Ametova, Tazakhan Babajanova
ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF IOT NETWORKS
Переглядів: 9 | Завантажень: 15
PDF
Chingiz Kussainov, Alibek Alliyarov
CLASSIFICATION OF INVESTMENT RISKS WITH FUZZY FINANCIAL INDICATORS
Переглядів: 4 | Завантажень: 31
PDF
Elfana Gasimova, Lala Mamedova, Gulchohra Salehzadeh
THE ROLE OF THE BAUHAUS SCHOOL IN THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF DESIGN
Переглядів: 12 | Завантажень: 63
PDF
Сергій Вергунов, Леонід Звенігородський, Ігор Коляда, Олександра Морська, Катерина Макаренко
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДИЗАЙНІ. ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ ЯК ОБ'ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ
Переглядів: 6 | Завантажень: 21
PDF
Тетяна Дорофєєва
ОПИТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ У ЗАЛУЧЕННІ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАД ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ
Переглядів: 7 | Завантажень: 21
PDF
Наталія Сороколіт, Олександр Коверко
СТАВЛЕННЯ УЧНІВ 6 КЛАСІВ ДО ШКІЛЬНОГО СПОРТУ ТА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Переглядів: 11 | Завантажень: 44
PDF
Peternelj Boštjan
OPPORTUNITY TO IMPLEMENT THE FEDERALIST PROJECT EUROPEAN ARMY UNDER THE JUNCKERS&MACRON'S INITIATIVE
Переглядів: 154 | Завантажень: 122
PDF
Іван Чорномаз
ЗАСТОСУВАННЯ QR-КОДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖ АБО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF