Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (May 11-12, 2020)
Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (May 11-12, 2020)

Scientific Collection «InterConf», (56): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (May 11-12, 2021) at Tallinn, Estonia.

Весь випуск
PDF
Ilhomjon Ergashev, Xusnida Abdupattayeva
FACTORS OF AFFECTING INNOVATION CAPACITY DEVELOPMENT AND EFFICIENCY
Переглядів: 13 | Завантажень: 27
PDF
Вероніка Протас
ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Переглядів: 67 | Завантажень: 73
PDF
Анастасія Шаєнко
ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ГРАФОАНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ
Переглядів: 17 | Завантажень: 18
PDF
Мехин Гулузаде
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЗАНЯТОСТЬ И РЫНОК ТРУДА
Переглядів: 19 | Завантажень: 29
PDF
Гульнар Гусейнова
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЕГО СТИМУЛИРОВАНИЕ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Олександр Чернуха, Анна Олефіренко
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Переглядів: 14 | Завантажень: 44
PDF
Mariia Hryhorak, Kateryna Molchanova
DISADVANTAGES OF DIGITALIZATION OF LOGISTICS
Переглядів: 35 | Завантажень: 167
PDF
Kateryna Medova, Tatiana Korobkina
SOME ASPECTS OF LEARNING THE ORGANIZATIONAL CULTURE PHENOMENON
Переглядів: 10 | Завантажень: 18
PDF
Шуҳрат Гулямов, Мастура Зайнутдинова, Одилбек Асқаралиев, Эъзоза Ниғмонбекова (Пулатова)
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМ ПРОЦЕССОМ
Переглядів: 8 | Завантажень: 14
PDF
Ольга Костюк
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИСОКОЇ ДИНАМІКИ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 8 | Завантажень: 22
PDF
Олександр Кучмєєв
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСАНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 15
PDF
Айман Наренова, Марал Баянова
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Переглядів: 24 | Завантажень: 39
PDF
Gloria Appiah; Oksana Dudina (Науковий керівник)
TRUST AND JUDGMENT AS THE CORE PARTS OF DOCTOR'S PROFESSIONALISM
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Zarovshan Babayeva
MODERN PROBLEMS OF BIOLOGICAL EDUCATION: TASKS AHEAD
Переглядів: 15 | Завантажень: 23
PDF
L. Redkina, V. Vishnevsky
THE PROBLEM OF ETHNIC EDUCATION OF STUDENTS BASED ON TRADITIONAL CULTURE IN CRIMEA
Переглядів: 13 | Завантажень: 9
PDF
Галина Генсерук, Юлія Генсерук
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ВАЖЛИВИХ ДИДАКТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 29 | Завантажень: 17
PDF
Олена Жорняк, Світлана Колодій, Юлія Кордон, Юлія Трофіменко
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ НА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 11
PDF
Алла Назаренко, Наталія Демченко
SOME WAYS TO MAKE THE ENGLISH LESSONS MEMORABLE
Переглядів: 8 | Завантажень: 16
PDF
Світлана Якименко
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ 5-8 РОКІВ ЗАСОБАМИ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Переглядів: 17 | Завантажень: 85
PDF
Низами Акперов, Гюльнара Бабаева
СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИЕТАНОВ
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Антон Нестеровський; Олександр Горбань (Науковий керівник)
ФЕНОМЕН МІСТА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Переглядів: 19 | Завантажень: 14
PDF
Наталя Токарева
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ АДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В УМОВАХ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ
Переглядів: 21 | Завантажень: 56
PDF
Anastasiia Abarbarchuk
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AFFIXATION IN ENGLISH AND ITALIAN LANGUAGES
Переглядів: 126 | Завантажень: 63
PDF
Habib Ahmed Hassan El'sayed Mohamed Mohamed; M. Pyshnohub (Науковий керівник)
MEDICAL TERMS DENOTING WORD “MOUTH”
Переглядів: 12 | Завантажень: 17
PDF
Гульмира Арипова, Дамира Жалалова
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ КОНЦЕПТОВ «ВОЛК» И «ЛИСА»
Переглядів: 22 | Завантажень: 18
PDF
Дамира Қадыржан, Жұлдыз Курмамбаева
ШЕТТІЛДІК БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Переглядів: 14 | Завантажень: 36
PDF
Anna Pavelieva
SYNTHESIS OF CHRONOTOPES IN NIKOLAI GOGOL’S HORROR NOVELLA «VIY»
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Любов Стовбур
ТИПОЛОГІЯ ОДНОСКЛАДНИХ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У РОМАНІ Ю. СМАЛЬ «КИТАЙСЬКИЙ ЩОДЕННИК УКРАЇНСЬКОЇ МАМИ»
Переглядів: 14 | Завантажень: 18
PDF
Petro Guyvan
TEMPORAL SIGNS OF CIVIL LEGAL RELANIONS. TIMELINESS OF SUBJECIVE LAW
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF
Яна Романенко
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТАБОРОВОГО ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ УГА НА ТЕРЕНАХ ПОЛЬЩІ У СУЧАСНІЙ ВІТЧІЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Переглядів: 17 | Завантажень: 24
PDF
Dashgin Ganbarov
CHANDES IN THE FLORISTIC ANALYSIS OF THE ASTRAGALUS GENUS SPREADING IN THE FLORA OF THE NAKHCHIV AN AUTONOMOUS REPUBLIC
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Pavlo Kutishchev, Olena Honcharova, Yevgen Korzhov
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE INTRODUCTION OF NANOTECHNOLOGY IN AQUACULTURE FOR STOCKING OF RESERVOIRS
Переглядів: 6 | Завантажень: 34
PDF
Андрій Міхєєв
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОПАЛИВА (КОРОТКИЙ ОГЛЯД)
Переглядів: 10 | Завантажень: 25
PDF
Eleonora Borş, Margareta Sandulescu
ROLUL NEUROPLASTICITĂȚII ÎN PATOGENIA DURERII NEUROPATICE
Переглядів: 10 | Завантажень: 23
PDF
Vasile Galearsky, Vyacheslav Ryeznikov
CONTEMPORARY TREATMENT OF GLIAL TUMORS
Переглядів: 9 | Завантажень: 16
PDF
Adrian Rotaru, Maria Oboroc
FEBRILE CONVULSIONS IN CHILDREN: DIAGNOSIS AND TREATMENT
Переглядів: 9 | Завантажень: 127
PDF
Олександр Єскін, Олександра Авдєєнко
ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА МІГРЕНЬ ТА ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇЇ COVID-19
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Олександр Коструб, Віктор Котюк, Роман Блонський, Іван Засаднюк, Дмитро Смірнов
ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ АУТОЛОГІЧНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ДЕГЕНЕРАТИВНЕ УШКОДЖЕННЯ СУХОЖИЛКІВ ЩУРІВ ПРИ ЇХ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ВВЕДЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Олександр Коструб, Віктор Котюк, Володимир Подік, Дмитро Смірнов, Назар Вадзюк
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ТА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТСМЕНІВ ІЗ РОЗРИВОМ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ, ТА ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 27
PDF
Ірина Кремсарь
РОЛЬ КЕРІВНИКА - МЕНЕДЖЕРА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В НАДАННІ ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Переглядів: 20 | Завантажень: 10
PDF
Ричард Руди
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ JUNIPERUS COMMUNIS L
Переглядів: 13 | Завантажень: 22
PDF
Катерина Юрко, Ганна Соломенник
МІСЦЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Переглядів: 18 | Завантажень: 17
PDF
Едил Махашов, Дана Есімханқызы
BRUCELLA ТЕКТЕС БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ СЫРТҚЫ ЖАРҒАҚШАСЫ АҚУЫЗДАРЫНЫҢ АНТИГЕНДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Карина Мехтиева
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ НА ИХ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Переглядів: 37 | Завантажень: 15
PDF
Volodymyr Kvasnikov, Kateryna Vasylets
OPERATION OF THE TRANSFORMER CONNECTED ELECTRICITY METER IN REDUCED LOAD MODE
Переглядів: 15 | Завантажень: 14
PDF
Михайло Кулик
ВИБІР МЕТОДУ ГЕНЕРАЦІЇ ДЛЯ МАНЕВРЕНОЇ ЧАСТИНИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 12
PDF
Тетяна Зайцева, Іван Шмельов
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІЗУ РОЗВ'ЯЗКІВ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Нурпейс Исабаев, Ермек Аубакиров, Прокопович Полина, Абдугани Азимов
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИКОРБОНОВЫХ КИСЛОТ В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ НА ТВЁРДОМ ЭЛЕКТРОДЕ
Переглядів: 8 | Завантажень: 16
PDF
Мирзахид Миралимов, Ахмад Хазратов, Маъруф Рахмонқулов
К ЗАДАЧЕ С ДЕМПФИРУЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Эркин Улжаев, Уткиржон Убайдуллаев, Азизжон Абдулхамидов
ВЫБОР СПОСОБОВ И ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ МЕЖДУ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИ ОБЪЕКТОВ
Переглядів: 14 | Завантажень: 14
PDF
Mariia Pohurska, Mariia Sokolovska
WHY ARE OPTIMIZATION TECHNIQUES ALWAYS RELEVANT?
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Ганна Кепша
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ДОШКИ «GOOGLE JAMBOARD»
Переглядів: 11 | Завантажень: 38
PDF
Валерій Рогоза, Вадим Акимов
КВАНТОВІ ОБЧИСЛЕННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛИБОКИХ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Переглядів: 5 | Завантажень: 34
PDF
Жанна Антіпова, Людмила Шурхал
ГРА В ВОЛЕЙБОЛ - ОДНЕ З ЕФФЕТІВНИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 29
PDF
Наталія Базилевич, Олександр Тонконог
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ 6-9 РОКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ СЕКЦІЇ
Переглядів: 15 | Завантажень: 235
PDF
Марина Абрамова
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЗМІНОЮ РІВНІВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПОТРЕБ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 7
PDF