Scientific Collection «InterConf» : RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION (June 11-12, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION (June 11-12, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (61): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (June 11-12, 2021) at Oslo, Norway.

Весь випуск
PDF
Kalaycı İrfan, Özkurt Hatice
URBAN TRANSFORMATION PARADIGM IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Переглядів: 76 | Завантажень: 29
PDF
Джонона Гафорзода, Ш. Сайфхусейнов, Ромиз Судуров
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Переглядів: 32 | Завантажень: 7
PDF
Комрон Раджабов, Хуршед Гулов, Дилноза Мирзоева
РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ
Переглядів: 14 | Завантажень: 9
PDF
Olga Ovetska, Sergіy Oveckiy
DIGITAL TRANSFORMATION PROJECT MANAGEMENT IN OIL AND GAS COMPANIES
Переглядів: 16 | Завантажень: 61
PDF
О. Кундицький, О. Кузик
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Олександр Кучмєєв
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОМНІКАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В ХОДІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF
Сергей Коротаев
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛОВ В БЕЛАРУСИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 12
PDF
Bakytgul Abdykhanova, Aigul Nashkenova
THE ROLE OF LITERATURE IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF
Ольга Богайчук
ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Переглядів: 27 | Завантажень: 24
PDF
Маргарита Дзюба
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ
Переглядів: 12 | Завантажень: 14
PDF
Наталія Дудко
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ
Переглядів: 12 | Завантажень: 12
PDF
Индира Дюсекенова, Айгерім Карамолдина
ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІС-ТӘСІЛДЕР
Переглядів: 15 | Завантажень: 24
PDF
Индира Дюсекенова, Жандос Мухаметрахимов
ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚҰЗЫРЕТТІЛІК-ӘРЕКЕТТІК НЕГІЗДЕЛГЕН ТӘСІЛ
Переглядів: 24 | Завантажень: 18
PDF
Гайнигуль Исмаилова, Алина Садуакасова
ШЕТ ТІЛІ МЕН ШЕТ ТІЛІ МӘДЕНИЕТІН ИГЕРУДЕ МУЛЬТИМЕДИЯНЫҢ РӨЛІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ҚОСЫМШАЛАР АРҚЫЛЫ МӘДЕНИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ОРТАНЫ АЛЫПТАСТЫРУ
Переглядів: 12 | Завантажень: 10
PDF
Олександр Корець, Андрій Дідик
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМУ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Анна Кошель, Віталій Кошель, Марія Хоблова, Наталія Наливайко
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 94 | Завантажень: 77
PDF
Айгюн Мамедова
GAMES IN TRAINING IN A FOREIGN LANGUAGE
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Тетяна Стукалова
ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Переглядів: 22 | Завантажень: 52
PDF
Авасбек Шерматов
ПРОБЛЕМЫ, МЕШАЮЩИЕ ШАГАТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Переглядів: 12 | Завантажень: 7
PDF
Раъно Шодиева
РОЛЬ И МЕСТО КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КУРСЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Переглядів: 19 | Завантажень: 14
PDF
Lidiya Tsymbalista
PARTICIPLES IN GERMAN AND UKRAINIAN: COMPARISON WITH EXAMPLES FROM MODERN FICTION
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Гайнигуль Исмаилова, Гульдана Серикбаева
АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЛЕКСИКАСЫН СЕМАНТИЗАЦИЯЛАУ
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Марія Мануляк
НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ «MARRIAGE» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Переглядів: 46 | Завантажень: 25
PDF
Анастасія Мельник, Яна Мельниченко
ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ: COVID-19 В НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Переглядів: 61 | Завантажень: 50
PDF
Озгонбай Молдожанов, Бегайым Садыкова
РОЛЬ ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ
Переглядів: 14 | Завантажень: 67
PDF
Гульдана Мырзахан, Жулдыз Курмамбаева
ШЕТ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПСИХОЛИНГВИСТИКАНЫҢ РӨЛІ
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Венера Суркеева, Айнура Суркеева
ПОРОЖДЕНИЕ РЕЧИ НА НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ
Переглядів: 17 | Завантажень: 5
PDF
Алла Бежевець, Ірина Крутікова
ПРИЙОМНА СІМ’Я ЯК РІЗНОВИД ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ЩО ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Переглядів: 13 | Завантажень: 19
PDF
Віталій Гуменюк
ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ПОСАДИ СУДДІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ТА КАСАЦІЙНОГО СУДАХ
Переглядів: 13 | Завантажень: 16
PDF
Євген Фурса
МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ КОНСУЛОМ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Переглядів: 54 | Завантажень: 25
PDF
Olena Yaremenko-Gasiuk, Tetiana Lukovets
SOME GEOGRAPHICAL ASPECTS OF WORLD'S PERFUME AND COSMETICS INDUSTRY
Переглядів: 25 | Завантажень: 185
PDF
Галина Стельмащук, Тетяна Іваницька
ОСНОВНІ ТИПИ ПОРТРЕТІВ ЗАКАРПАТСЬКИХ МАЛЯРІВ ХХ СТ.
Переглядів: 24 | Завантажень: 24
PDF
Оксана Федотова, Оксана Кухтій
РОЛЬ ДЕРЖСХОВИЩА ТА ДЕРЖФОНДУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ У ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Олександр Чернуха, Софія Ускова
ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: УЧАСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ РУСІ ЧИ КАРДИНАЛЬНА ЗМІНА ПАРАДИГМИ СВІТОБАЧЕННЯ?
Переглядів: 18 | Завантажень: 24
PDF
Марина Макарчук, Дмитро Мельник, Назар Чорноконь
ВИРОЩУВАННЯ ГЕТЕРОЗИНСИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ У МІНЛИВИХ УМОВАХ КЛІМАТУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Марина Макарчук, Ірина Полянецька, Владислав Кошовий
РІСТ І РОЗВИТОК ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Переглядів: 16 | Завантажень: 10
PDF
Elena Galashina, Ekaterina Gladkova, Vladimir Ulyanov
THE IMPORTANCE OF NON-SPECIFIC IMMUNITY INDICATORS AND MARKERS OF BONE TISSUE REMODELING IN THE PATHOGENESIS OF ENDOPROSTHESIS INSTABILITY AFTER PRIMARY KNEE ARTHROPLASTY
Переглядів: 7 | Завантажень: 10
PDF
Anatoliy Ivanyuk, Nataliia Orlova
REGIONAL CARDIOLOGY CENTER BASED ON PPP PRINCIPLES: CONCEPTUAL APPROACHES TO CREATING
Переглядів: 16 | Завантажень: 12
PDF
Farkhanda Rzayeva, Gulnara Azizova, Amirullah Mamedov
MULTILAYER SCATTERING MODEL: STRUCTURAL CHANGES IN THE CYTOPLASMIC NUCLEUS LIKE BODIES
Переглядів: 15 | Завантажень: 12
PDF
Оксана Горша, Марія Школьна
СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ З ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУЖЕНОГО ТИПУ
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Александр Игнатьев, Алексей Панюта
ФЕНОМЕН «ЗДОРОВОГО РАБОТНИКА» КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОФОТБОРА РАБОТНИКОВ ФЛОТА И МОРЕ-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Татьяна Лебедева
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, ИХ ДИАГНОСТИКА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ.
Переглядів: 9 | Завантажень: 10
PDF
Оlena Babich, Oksana Savvova, Hanna Кorobkova, Pavel Parkhomenco
THE PROSPECT OF USING BACTERICIDAL FILLERS IN COATINGS TO PREVENT CROSS-CONTAMINATION WITH E. COLI
Переглядів: 10 | Завантажень: 20
PDF
Руслан Кемалов, Низомиддин Жураев
ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕЗАВОДСКИХ ГАЗОВ
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Viktor Melnikov, Yermek Isenov
POSSIBILITIES OF SMART AND RENEWABLE TECHNOLOGIES FOR THE MODIFICATION OF INDUSTRIAL THERMAL POWER PLANTS TO INCREASE THEIR EFFICIENCY AND RELIABILITY
Переглядів: 7 | Завантажень: 14
PDF
Сунатулло Абдуназаров, Маъруфджон Сайвалиев, Джумахон Мухаммадджони, Абдулло Абдусатторзода, Аслам Кобилджони
АНАЛИЗ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 220 кВ «АЙНИ-РУДАКИ»
Переглядів: 14 | Завантажень: 35
PDF
Сунатулло Абдуназаров, Кутбиддин Шокиров, Джумахон Мухаммадджони, Абдулло Абдусатторзода, Аслам Кобилджони
АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 220 кВ «АЙНИ-РУДАКИ»
Переглядів: 20 | Завантажень: 17
PDF
B. Khutsishvili
PROPERTIES OF GEORGIAN PHILLIPSITES AND ITS APPLICATION FOR PRODUCTION OF BACTERICADAL ADSORBENTS
Переглядів: 82 | Завантажень: 12
PDF
Шавкат Шарипов, Гуломжон Шарифов, Умида Рахмонова, Мухаммад Хазраткулов, Зуфар Умиров
ХИМИЧЕСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МЕТАКРИЛОВОГО ЭФИРА МЕТИЛЭТИЛЭТИНИЛКАРБИНОЛА
Переглядів: 11 | Завантажень: 10
PDF
Ruslana Panasyuk
NITROAMOPHOSKA-M AND ITS EFFECT ON SOYBEAN PRODUCTIVITY
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Віра Кулька, Алла Літвішко, Ганна Комінко
НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БОБІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 22
PDF
Михайло Грекуляк, Антон Луценко, Раїса Рубльова
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ АВТОМАТИЧНОЇ БОРТОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ЛІТАКІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Переглядів: 20 | Завантажень: 15
PDF
Zhanat Umarova, Nurzhan Yessirkepov
ADVANTAGES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN SOCIETY
Переглядів: 5 | Завантажень: 42
PDF
Олесь Мізерний
МОЖЛИВОСТІ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ З ІНТЕРАКТИВНИМИ ПІШОХІДНИМИ ТУРАМИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 14
PDF
Тамара Савчук, Олександр Герасик
УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Переглядів: 9 | Завантажень: 10
PDF
Тамара Савчук, Юрій Кучевський
РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА УНІКАЛЬНІСТЬ
Переглядів: 16 | Завантажень: 14
PDF
Тамара Савчук, Олександр Пупко
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНИХ КЛАСИФІКАТОРІВ ДЛЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ
Переглядів: 12 | Завантажень: 5
PDF
Микола Несправа
КОНФЛІКТИ МІЖ ПЕДАГОГОМ ТА СТУДЕНТОМ: ПРИЧИНИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 11
PDF
Олександр Федорков
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ПОВЕДІНКУ ГРОМАДЯН
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF