Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY (November 11-12, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY (November 11-12, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (85): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (November 11-12, 2021) at Ottawa, Canada.

Весь випуск
PDF
KOUAKOU Kouakou Paul-Alfred
OUTILS STATISTIQUES ET ECONOMIQUES DE L’EVALUATION DES TECHNOLOGIES INNOVANTES EN AGRICULTURE: LE CAS DU GREFFAGE EN COTE D’IVOIRE
Переглядів: 78 | Завантажень: 19
PDF
Nataliia Riabets, Yuliya Vlasenko
STARTUP: THE DIMENSION OF ITS INTANGIBLE ESSENCE
Переглядів: 16 | Завантажень: 13
PDF
Gulnara Turabova
RECONSTRUCTION OF THE LIBERATED TERRITORIES OF AZERBAIJAN IN THE POST-CONFLICT PERIOD
Переглядів: 13 | Завантажень: 17
PDF
Диловар Аюбов, Парвина Исмоилова, Рустами Джаборзода
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ АПК
Переглядів: 13 | Завантажень: 8
PDF
Айдана Исалиева
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Переглядів: 20 | Завантажень: 18
PDF
Володимир Павлик
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Umidjon Rakhimov, Izzatbek Isroilov
THE ROLE OF TRANSNATIONAL COMPANIES AND THEIR IMPACT TO ECONOMICAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Переглядів: 22 | Завантажень: 18
PDF
Gulnara Bagirova
TYPES AND ROLE OF HOTELS İN TOURİSM
Переглядів: 13 | Завантажень: 13
PDF
Yuliya Litvinova
RESEARCH OF METHODS OF QUANTITATIVE RISK ANALYSIS IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF AN IT STARTUP
Переглядів: 25 | Завантажень: 15
PDF
Денис Хлистун
ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР» У СИСТЕМІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 10
PDF
Shakhzod Erkinov
ANALYSIS OF THE INVESTMENT AND INNOVATION POTENTIAL OF THE MARKET BY USING THE PEST ANALYSIS METHOD
Переглядів: 97 | Завантажень: 71
PDF
Мирага Ахмедов
ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПОЛЗОВАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Переглядів: 17 | Завантажень: 13
PDF
Людмила Бурдонос, Віта Виноградня
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Переглядів: 25 | Завантажень: 40
PDF
Ровшан Мамедов, Лейла Мамедова, Нурай Мамедова
ФОРМИРУЮЩИЕСЯ РЫНКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 31
PDF
Maria Karantoni
WHICH EDUCATIONAL PATH CHILDREN WITH LEARNING DIFFICULTIES / ANXIETY DISORDERS / HEARING OR KINETIC DIFFICULTIES FOLLOW?
Переглядів: 11 | Завантажень: 7
PDF
Dimitrios Karantonis
PARENTS’ FEELINGS TOWARD THEIR CHILDREN AUTISM
Переглядів: 17 | Завантажень: 8
PDF
Ulzhan Ormanova
THE DIFFICULTIES OF STUDYING REMOTELY AT SCHOOL
Переглядів: 12 | Завантажень: 23
PDF
Foteini Tsiavea
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE NEED TO APPLY SOCIAL WORKERS TO SCHOOL UNITS OF GENERAL AND SPECIAL EDUCATION, IN ORDER TO PREVENT SOCIAL INCLUSION OF EDUCATIONAL PUPILS WITH SPECIAL NEEDS
Переглядів: 25 | Завантажень: 7
PDF
Яна Абсалямова
ФАХОВА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів: 14 | Завантажень: 13
PDF
Венера Биджиева
О РАЗВИТИИ АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Переглядів: 25 | Завантажень: 18
PDF
Наталія Кононец
СЦЕНАРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ МУЛЬТИМЕДІЙНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ
Переглядів: 12 | Завантажень: 17
PDF
Людмила Кравчук, Валентина Крупа, Іван Чубар
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 18 | Завантажень: 41
PDF
Світлана Нестуля
ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ УСПІШНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 15
PDF
Зарина Райымкул
DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES
Переглядів: 15 | Завантажень: 30
PDF
Павло Сущенко
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 9
PDF
Анастасія Телегуз
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Переглядів: 58 | Завантажень: 44
PDF
Раида Фаизова, Ажар Дюсупова, Татьяна Беляева, Оксана Юрковская, Гулия Камашева, Татьяна Терехова, Амина Хисметова, Антон Юрковский
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ МОДЕЛЬ ПАТРОНАЖА НА УРОВНЕ ПМСП» В ИНТЕРНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
Переглядів: 33 | Завантажень: 17
PDF
Ilyosjon Siddikov
TRADITIONS OF PHILOSOPHY, FIQH AND PHILOSOPHY IN THE THEOLOGICAL VIEWS OF THE MIDDLE EAST
Переглядів: 13 | Завантажень: 17
PDF
D. Tyulyubayeva, D. Burkhanova
AN EFFECTIVE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE «LISTENING STATE» MODEL
Переглядів: 22 | Завантажень: 13
PDF
Закир Абдуллаев
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРЛАМЕНТ: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Переглядів: 42 | Завантажень: 35
PDF
Алишер Амангельдиев
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЭТИКЕ
Переглядів: 11 | Завантажень: 9
PDF
Павло Атаманчук
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Переглядів: 20 | Завантажень: 22
PDF
Айдар Байгалиев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТБОРА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Переглядів: 14 | Завантажень: 14
PDF
Наталія Липовська, Катерина Сахарова
КОНФЛІКТ У ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ ВІДНОСИНАХ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 34
PDF
Igor Racu, Iulia Racu
PERSONALITATEA PREADOLESCENȚILOR DIN DIFERITE TIPURI DE FAMILII
Переглядів: 19 | Завантажень: 19
PDF
Катерина Максьом, Христина Гранкова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Катерина Максьом, Дарина Шульга
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Переглядів: 24 | Завантажень: 41
PDF
Targul Alizadeh
MACHINE TRANSLATION, ITS HISTORY AND INFLUENCE TO THE TRANSLATION FIELD
Переглядів: 7 | Завантажень: 40
PDF
Тамара Апполонова, Самара Аманова
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МАЛЫХ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА
Переглядів: 17 | Завантажень: 5
PDF
Тамара Апполонова, Галдарбек кызы Жыпаргул
О СТРУКТУРНОМ АНАЛИЗЕ ФОЛЬКЛОРНОГО ЖАНРА ПОСЛОВИЦ
Переглядів: 9 | Завантажень: 4
PDF
Каныкей Боронова, Маалинбу Жусубалиева, Жамила Арзыматова
СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА И РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА В УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Шахла Гасанова
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ И СОБЫТИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ГРУППАМ И КЛАССАМ В ОБЕИХ ЯЗЫКАХ (АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Переглядів: 9 | Завантажень: 6
PDF
Раъно Ибрагимова, Заррина Зафарова
ПРОБЛЕМА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КАК ЧАСТИ РЕЧИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 11
PDF
Айчурек Кенжебаева, Алтынкыз Маматова, Жамила Арзыматова
РАЗВИТИЕ ИЗУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ АКЫНСКОЙ ПОЭЗИИ НА ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Переглядів: 11 | Завантажень: 8
PDF
Інна Козубай, Лілія Шакало
НОВОУТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 21 СТОЛІТТЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 118
PDF
Карлыгаш Кубдашева
РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕСТИ О.БОКЕЕВА «БӘРІ ДЕ МАЙДАН»
Переглядів: 6 | Завантажень: 7
PDF
Гулжан Манапова, Бакиза Пазилова
МЕТОД КЕЙС-СТАДИ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF
Гулара Нургужина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТИНЫ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Мунзифа Ҷӯраева
ИФОДАИ МУНОСИБАТҲОИ ГУНОГУНЗАМОНӢ ДАР ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ
Переглядів: 16 | Завантажень: 10
PDF
Вікторія Болотова, Лілія Шапарньова
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ЯК ФОРМА ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ
Переглядів: 7 | Завантажень: 9
PDF
Наталія Яцук, Ольга Говоруха
РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В РОБОТИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ
Переглядів: 24 | Завантажень: 39
PDF
Gavxar Shodieva
MODERN APPROACHES TO IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PRIMARY EDUCATION
Переглядів: 17 | Завантажень: 9
PDF
Yuri Lykholat, Nina Khromykh, Oleh Didur
ANTAGONISTIC ACTIVITY AND METABOLITES CONTENT OF ENDOPHYTIC FUNGUS FROM CHAENOMELES THIBETICA FRUITS
Переглядів: 25 | Завантажень: 17
PDF
Степан Керек, Павліна Керек, Іван Мерцин
ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ МІЖТИПОВИХ ГІБРИДІВ КАРПАТСЬКИХ БДЖІЛ ВІД ПОЄДНАННЯ ТИПІВ ВУЧКІВСЬКИЙ, РАХІВСЬКИЙ І ГОВЕРЛА
Переглядів: 4 | Завантажень: 6
PDF
Emilia Behta, Olga Burduniuc, Irina Lozneanu, Maria Perjeru, Natalia Florea, Greta Balan
THE GENETIC BASIS OF THE ANTIBIORESISTANCE OF SALMONELLA SPP. ISOLATED FROM THE FOOD
Переглядів: 34 | Завантажень: 16
PDF
Alla Derkach, Olga Boyko, Viktoriia Pavlova
RHEUMATOID ARTHRITIS AND LIVER DISEASE
Переглядів: 4 | Завантажень: 5
PDF
Лідія Еберле, Альона Кобернік, Анастасія Гросу
ХРОМАТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ЕКСТРАКТІ ACORUS CALAMUS
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Альона Кобернік, Лідія Еберле, Станіслав Бєнєт
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОТЕНЦІОНУВАННЯ АДАПТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРЕС-ЛІМІТУЮЧИХ СИСТЕМ
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Салтанат Рахимбаева
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ СЕМЕЙСКОГО РЕГИОНА
Переглядів: 11 | Завантажень: 23
PDF
Иосиф Салдан, Александр Артемов
КОЛЛАГЕНОВО- ЭЛАСТИЧЕСКИЙ КАРКАС ГЛАЗА: ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Гюльшан Алиева
ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 7
PDF
Наталія Бацевич, Анна Панченко, Михайло Яремович, Святослав Базіляй
ПОВТОРНА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ ДІЛЯНОК «КРИШТАЛЕВЕ ДЖЕРЕЛО-1» I «КРИШТАЛЕВЕ ДЖЕРЕЛО-2» ГОЛУБИНСЬКОГО РОДОВИЩА МІНЕРАЛЬНИХ ЛІКУВАЛЬНО-СТОЛОВИХ ВОД
Переглядів: 9 | Завантажень: 12
PDF
Андрей Хорольский, Владимир Гринев
СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 20
PDF
Михаил Прищепов, Александр Зеленькевич, Владимир Збродыга
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ ПРИ РАБОТЕ НА НЕЛИНЕЙНУЮ НАГРУЗКУ ТРАНСФОРМАТОРА СО СХЕМОЙ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК «ЗВЕЗДА-ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ С НУЛЕВЫМ ПРОВОДОМ»
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Arif Haydarov, Аrzu Оsmanova
ADSORPTION OF VANADIUM (V) FROM ALUMINATE SOLUTIONS BY Fe-AC NANOCOMPOSITE
Переглядів: 7 | Завантажень: 10
PDF
Kateryna Zolotukhina
FOUNTAIN SOLUTION AND INK TRANSFERRING IN OFFSET PRINTING
Переглядів: 14 | Завантажень: 10
PDF
Василь Волощук, Михайло Підтереба, Сергій Смислов
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВОДУ СВИНОФЕРМИ З ТУРОВОЇ НА ПОТОКОВУ СИСТЕМУ ОТРИМАННЯ ОПОРОСІВ
Переглядів: 6 | Завантажень: 14
PDF
Малика Абдуллаева, Бобур Тураев
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАСПОЗНАВАНИИ УЗБЕКСКОЙ РЕЧИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
Акиф Мирзалиев
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ, ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛО И СРЕДНЕДЕБИТНЫХ ЭЦН-ОВ XX ВЕКА, РЕКОМЕНДУЮ ПРИМЕНЯТЬ НАЙДЕННЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НАСОСОВ XXI ВЕКА
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Anuarkyzy Assel Yerzhan, Anuarkyzy Assem Yerzhan, Balausa Nakisbekova, Elvira Temyrkanova
DETERMINATION OF MATHEMATICAL DEPENDENCIES OF TRANSIENTS IN TELECOMMUNICATION SYSTEMS
Переглядів: 15 | Завантажень: 8
PDF
Nurzat Amatova
DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN KYRGYZSTAN
Переглядів: 18 | Завантажень: 9
PDF
Rasuljon Atamuratov, Parvina G‘ayvullayeva
3D PANORAMA AND ITS TYPES
Переглядів: 23 | Завантажень: 21
PDF
Борис Масловський
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕДПОЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ КОМБІНАТОРНОЇ ЗАДАЧІ З ДОВІЛЬНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 8
PDF
Сергей Вергунов, Екатерина Гданская
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ. ИНСТРУМЕНТ CANVA
Переглядів: 25 | Завантажень: 16
PDF
Сергій Вергунов, Крістіна Ус
ПРОФЕСІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИЗАЙНЕРА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИЗАЙНЕРА
Переглядів: 13 | Завантажень: 41
PDF
Наталія Вергунова, Валентин Голіус
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ КОМПОЗИЦІЇ В ДИЗАЙНІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Tohir Jumaniyozov
RESEARCH ON THE APPLICATION OF CURRICULUM AUTOMATION IN HIGHER MILITARY EDUCATION
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
Сергій Поплавець, Сергій Гузченко, Іван Медінець, Руслан Кушпета, Іван Шарапа
МОЖЛИВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ З НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Переглядів: 44 | Завантажень: 19
PDF