INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS
INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS

Scientific Collection «InterConf», (5): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (January 16-18, 2020) in Melbourne, Australia.

Весь випуск
PDF
Iryna Rahulina
TAX CONTROL: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE
Переглядів: 0 | Завантажень: 15
PDF
Станкевич Станкевич
ИСПЫТАНИЕ НОВОГО МЕТОДА УЧЕТА ЖУКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ БЛОШЕК
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Вероніка Сілогаєва
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ ОНОВЛЕННЯ СПОРУДИ ПІРСУ НА ТЕРИТОРІЇ СПОРТИВНО-ФІЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСУ «СТУДЕНТСЬКА СІЧ»
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Юлія Грицун
МУЗИЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Переглядів: 0 | Завантажень: 3
PDF
Олександр Кравченко
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Катерина Хаврова
ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 12
PDF
Алёна Шуваева
РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ УСТРОЙСТВА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ С АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 16
PDF
Alexey Maksurov
COORDINATION LAWS IN THE CONSTITUTION OF AUSTRALIA
Переглядів: 0 | Завантажень: 16
PDF
Олена Поліванова
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЛЮСТРАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
Переглядів: 6 | Завантажень: 35
PDF
Ольга Розгон
ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Переглядів: 7 | Завантажень: 21
PDF
Андрій Дєгтяр, Андрій Гончаров
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНО- КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 20
PDF
Дмитро Солоха, Оксана Бєлякова
ЗАСТОСУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 4 | Завантажень: 27
PDF
Наталія Скригун, Юлія Мусієнко
НЕСТАНДАРТНІ МАРКЕТИНГОВІ ПРИЙОМИ ВІДОМИХ БРЕНДІВ
Переглядів: 0 | Завантажень: 17
PDF
Абдо-Аллах Масуд, Мария Островка, Виктор Островка, Надежда Соколенко, Катерина Фастовецкая, Алексей Мороз, Евгений Попов
УЛАВЛИВАНИЕ CМЕСИ КИСЛЫХ ГАЗОВ SО2, SО3, НCl C ПРОВЕДЕНИЕM ПРОЦЕССОВ ПЕРВИЧНОЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА 6-МЕТИЛУРАЦИЛ-5-СУЛЬФОХЛОРИДА, 6-МЕТИЛУРАЦИЛ-5-СУЛЬФОКИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ
Переглядів: 12 | Завантажень: 35
PDF
Уляна Тарас, Ігор Шукель
ФЛОРА СУДИННИХ РОСЛИН РЛП «ЗНЕСІННЯ»
Переглядів: 2 | Завантажень: 34
PDF
Ilona Boichevska, Liudmyla Veremiuk
SUCCESSFUL FOREIGN LANGUAGE TEACHING – AN OVERVIEW OF DIFFERENT APPROACHES
Переглядів: 1 | Завантажень: 36
PDF
Gulnur Maksutova
HOW DO USING HIGHER-ORDER QUESTIONS IN CHEMISTRY IMPACT ON YEAR 10 HIGHER-ABILITY STUDENTS TO BECOMING MORE AUTONOMOUS LEARNERS?
Переглядів: 0 | Завантажень: 12
PDF
Tamara Polonska
HIGHLIGHING THE PROBLEM OF COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS OF A BASIC SECONDARY SCHOOL
Переглядів: 0 | Завантажень: 14
PDF
Наталія Березенко
К. Д. УШИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ КНИГИ У НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ
Переглядів: 0 | Завантажень: 89
PDF
Ольга Габорець, Мирослава Пишногуб
ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИМЕДІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Переглядів: 5 | Завантажень: 26
PDF
Оксана Ніколаєва, Марина Гончарук
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Переглядів: 1 | Завантажень: 303
PDF
Людмила Єфименко
КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО ЗНАЧУЩА ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
Переглядів: 2 | Завантажень: 88
PDF
Сніжана Сиваш
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 1 | Завантажень: 3
PDF
Игорь Стасевич
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫМИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 2
PDF
Николай Тищенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE FORMS В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Володимир Тирон
ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 26
PDF
Олег Мальцев
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОДОВОЙ КОНЦЕПЦИИ В ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Анна Ильницкая, Анна Таможанская
ЭСТАФЕТЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Переглядів: 2 | Завантажень: 21
PDF
Гульнара Сланбекова
АДАПТАЦИЯ СУПРУГОВ К СИТУАЦИИ РАЗВОДА: ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Ольга Мухтарова, Анатолий Бакай
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЗА НАИВЫСШУЮ ЛАКТАЦИЮ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 0
PDF