SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY
SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY

Scientific Collection «InterConf», (17): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (May 16-18, 2020) in Ottawa, Canada.

Весь випуск
PDF
Олена Плахотнік, Дмитро Марченко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Серик Сикман, Айгуль Габдуллина
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РЫНКА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
PDF
Хамид Абдураманов
КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЯЗАННЫХ С ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 5
PDF
Наталія Грущинська
ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ВПЛИВОМ COVID-19
Переглядів: 16 | Завантажень: 82
PDF
Valerii Danylenko
GOALS, TASKS, AND FUNCTIONS OF DISTRIBUTION LOGISTICS
Переглядів: 23 | Завантажень: 32
PDF
Олександр Хадарцев
ДИНАМІКА ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 30
PDF
Клара Шакирова, Рашид Йылмаз
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 16
PDF
Мар’яна Швайко, Марія Несен
ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 641
PDF
Liudmylа Lakhtionova, Nataliia Muranova, Oleksandr Bugaiov
ASSESSING THE INFLUENCE OF RECEIVABLES AND PAYABLES ON THE FINANCIAL POSITION OF THE RUSSIAN VENTURE COMPANY: A UKRAINIAN METHODOLOGY OF ANALYSIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
Анастасія Депотапчук, Юлія Самборська-Музичко
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА НА ПРИКЛАДІ АТ «ФАРМАК»
Переглядів: 7 | Завантажень: 51
PDF
Iryna Mykhailiuk, Tetiana Vavryk, Oleksandra Tsareva
LEVELS OF MASTERING THE MATERIAL IN INTERACTIVE COMPUTER COURSES
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Inesa Sheremet, Kateryna Vasylenko, Dmytro Ilchenko
PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF ADOLESCENT CHILDREN WITH STRESSFUL LOAD WHO LIVED IN THE AREAS, CLOSE TO COMBAT ZONE
Переглядів: 10 | Завантажень: 22
PDF
Kseniia Yerhidzei
CHARACTERISTICS OF THE PEDAGOGICAL MODELLING OF THE MYLITARY LYCEUM STUDENTS’ PROFESSIONAL MILITARY ORIENTATION
Переглядів: 6 | Завантажень: 12
PDF
Шахло Джамалдинова, Ойша Кучкарова
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 19
PDF
Альона Пислиця
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЯК ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА ВИМОГА СУЧАСНОСТІ
Переглядів: 10 | Завантажень: 67
PDF
Оксана Цыбулько
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 10 – 11 КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ НА СОВРЕННОМ ЭТАПЕ
Переглядів: 4 | Завантажень: 4
PDF
Інеса Шеремет, Катерина Василенко, Анастасія Кохан
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК ЗАСОБУ КОРЕКЦІЇ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 34
PDF
Альона Білозор
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ
Переглядів: 3 | Завантажень: 79
PDF
Олена Корольчук
ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ - ЯК ФАКТОРУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ
Переглядів: 14 | Завантажень: 12
PDF
Ірина Шупта
М’ЯКІ (SOFT-SKILLS) НАВИЧКИ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Переглядів: 37 | Завантажень: 55
PDF
Irina Martynova, Anastasia Shpektorova
STUDENTS’ BEHABIOR AND ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENTAL ISSUES
Переглядів: 18 | Завантажень: 17
PDF
Джамиля Амантаева, Дана Бурханова
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ТЕОРИИ ФРЕЙМОВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 25
PDF
Олена Шульгa
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ДО УМОВ МИРНОГО ЖИТТЯ
Переглядів: 4 | Завантажень: 9
PDF
Нигора Ирбутаева, Гулрух Кудратова
НАВЫКИ В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
Переглядів: 26 | Завантажень: 5
PDF
Ганна Матковська, Сослан Джиоєв
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ ІГОР
Переглядів: 11 | Завантажень: 75
PDF
Емілія Ніколаєску
ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ СЕМАНТИКИ
Переглядів: 51 | Завантажень: 249
PDF
Вероника Скок, Юлия Рогова
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «ISPRING QUIZMAKER»)
Переглядів: 7 | Завантажень: 30
PDF
Мухамадали Хакимов
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК “ЯПОНСКОГО СЦЕНАРИЯ” РОМАНА ИТАЛЬЯНСКОГО ПИСАТЕЛЯ А. БАРИККО “ШЕЛК”
Переглядів: 3 | Завантажень: 36
PDF
Ніна Осьмак, Наталія Гудована
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДИЯВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ БААЛ-ЗЕБУБА В РОМАНАХ В. ДАНИЛЕНКА «КОХАННЯ В СТИЛІ БАРОКО» І ВОЛАНДА М. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»
Переглядів: 12 | Завантажень: 53
PDF
Lukáš Cisko
SELECTED LEGAL ASPECTS OF INTERNATIONAL INVESTMENT PROTECTION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND CANADA
Переглядів: 3 | Завантажень: 8
PDF
Олександр Войтенко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ, ЩО ВВОДИТЬ В ОМАНУ СУД АБО ІНШИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН
Переглядів: 2 | Завантажень: 20
PDF
Дарія Гуріна, Вікторія Сисоєва
БОРОТЬБА З КІБЕРЗЛОЧИНАМИ:СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Переглядів: 4 | Завантажень: 38
PDF
Діана Денисова
ПРАВО НА ПЕНСІЮ ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШОЇ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 7
PDF
Олена Шевченко, Діана Коломієць
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 5 | Завантажень: 104
PDF
Ruslan Aniyozov
ACTIVITIES OF CARVAN ROUTES IN MOVAROUNNAHR (9th-12th centuries)
Переглядів: 2 | Завантажень: 16
PDF
Ирина Доминова, Мария Сидорова, Александр Богданов, Андрей Туркин
ПАТТЕРНЫ ЭКСПРЕССИИ ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТ ПРОТЕОГЛИКАНОВ В НЕЙРОНАХВ ОТВЕТ НА ЛИПОПОЛИСАХАРИД
Переглядів: 6 | Завантажень: 2
PDF
Денис Мазалёв, Мурад Моллаев, Артур Заболотский, Никита Яббаров, Елена Никольская
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ТРЕТЬЕГО ДОМЕНА АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА ЧЕЛОВЕКА
Переглядів: 8 | Завантажень: 19
PDF
Shoira Isanova, Nargiza Abdullayeva, Aziza Djurabekova
CHARACTERISTIC OF NEUROLOGICAL CHANGES IN OVERWEIGHT ADOLESCENTS
Переглядів: 2 | Завантажень: 21
PDF
Madina Syzdykova, Marina Morenko
THE ROLE OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN THE DEVELOPMENT OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Sanjar Kholbaev, Shoira Khusinova
ASSESSMENT OF AWARENESS OF FAMILY PHYSICIANS ABOUT THE OSTEOPOROSIS AS A PROBLEM OF ELDERLY PATIENTS
Переглядів: 2 | Завантажень: 53
PDF
Муниса Аблакулова, Дилшода Абдухамидова
ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 19
PDF
Khurshidakhon Rasulova, Itolmas Achilov, Zarinakhon Yusupova
ROLE OF NITROZATIVE STRESS AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF PNEUMONIA IN PATIENTS WHO HAD SUFFERED ISCHEMIC STROKE
Переглядів: 5 | Завантажень: 9
PDF
Гулжаннат Исроилова, Мадина Амонова, Комила Азимова
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В
Переглядів: 5 | Завантажень: 23
PDF
Гулзия Алдибекова, Сагира Абдрахманова, Людмила Лим
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ
Переглядів: 5 | Завантажень: 22
PDF
Сайёра Ахмедова, Шерали Коржавов, Абдумалик Маматалиев, Ирода Миразимова, Насиба Рузиева
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
Переглядів: 22 | Завантажень: 22
PDF
Гулжаннат Исроилова, Комила Азимова, Мадина Амонова
ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D НА СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ
Переглядів: 4 | Завантажень: 23
PDF
Зилола Мавлянова
НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ В ГЕНЕЗЕ НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Переглядів: 4 | Завантажень: 22
PDF
Лейла Хакимова, Садулла Лапасов
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Переглядів: 4 | Завантажень: 24
PDF
Іветта Кривицька, Катерина Безугла
ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПЛЮМБУМА НА ФІТОТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 2 | Завантажень: 20
PDF
Anna Kudriavtseva
DEVELOPMENT OF THE POINT MODEL OF FAST REACTORS KINETICS TAKING INTO ACCOUNT THE TIME DELAY OF NEUTRONS IN THE REFLECTOR
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Наталія Патика
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ АГРАРНИХ РИНКАХ
Переглядів: 4 | Завантажень: 29
PDF
Н. Федорова, З. Романова
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 28
PDF
Liliya Rozhok, Galyna Isaienko
ON THE STRESS STATE OF NON-THIN CYLINDRICAL SHELLS CLOSE TO CIRCULAR ONES
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Александра Лузанова
МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Filat Oleksandr
IMPLEMENTATION OF RSA ENCRYPTION FOR DATA TRANSFER
Переглядів: 15 | Завантажень: 42
PDF
Stepan Tytarenko
IMAGES RECOGNITION IN AI APPLIED TO FACE RECOGNITION AND HAND GESTURES RECOGNITION IN SOCIETY Annotation.
Переглядів: 2 | Завантажень: 8 Завантажень: 20
PDF PDF
Геннадій Альошин, Олексій Коломійцев, Володимир Башинський, Вячеслав Третяк, Руслан Олійник
ПОКАЗНИК ВАРТОСТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФАЗОВИХ БАГАТОШКАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 6 | Завантажень: 3
PDF
Дмитро Голубничий, Василь Коцюба, Олександр Сєвєрінов, Ольга Соловйова, Юлія Семеренко
АНАЛІЗ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ЩОДО АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 23
PDF
Сергій Дуденко, Сергій Осієвський, Олександр Орлов, Наталія Тімко, Алла Третяк
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТИХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ "ДІАЛОГ" В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 8 | Завантажень: 16
PDF
Жаннетта Плакасова, Володимир Метелеап
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЕФЕКТІВ ВІЗЕРУНКІВ КАРБОНАТНИХ ПЛИТ
Переглядів: 3 | Завантажень: 3
PDF
Юрій Рябуха, Михайло Пічугін, Ігор Дзеверін, Микола Деменко, Володимир Авдєєв
АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО БАЗ ДАНИХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 49
PDF
Жанна Антипова, Марина Фидирко
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ОТНОШЕИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ В ПРОФИЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Олег Скирта, Тамара Лошицька
ВІДМІННОСТІ В ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЯХ КІКБОКСЕРІВ-АМАТОРІВ ТА КІКБОКСЕРІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ (ISKA) В РОЗДІЛІ К-1.
Переглядів: 2 | Завантажень: 14
PDF
Вероніка Калачова, Генадій Гишко, Олексій Колмогоров, Олександр Коплік, Дар'я Третяк
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Переглядів: 10 | Завантажень: 29
PDF
Олексій Коломійцев, Віктор Кудряшов, Вячеслав Третяк, Ігор Сачук, Василь Шулежко
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ УМОВНИХ ЙМОВІРНОСТЕЙ УРАЖЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ЦІЛІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF