Scientific Collection «InterConf» : CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS (July 16-18, 2021).
Scientific Collection «InterConf» : CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS (July 16-18, 2021).

Scientific Collection «InterConf», (66): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (July 16-18, 2021) at Washington, USA.

Весь випуск
PDF
Інна Шевченко
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ: ВЕКТОР БЕЗПЕЧНОСТІ
Переглядів: 16 | Завантажень: 7
PDF
Jonona Gaforzoda, Dilovar Ayubov, Manuchehri Nozimii Rajabzoda, Husnia Alizoda, Romiz Sudurov
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENTREPRENEURSHIP
Переглядів: 15 | Завантажень: 13
PDF
Khanim Aghayeva, Turkan Hatamova, Turkan Sheydai
DEFINING DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY OF KARABAKH REGION
Переглядів: 19 | Завантажень: 39
PDF
Gulnora Bazarova, Ikromjon Turgunboev
OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN IN THE REGIONS AND THEIR USE IN A PANDEMIC
Переглядів: 20 | Завантажень: 17
PDF
Amirli Manzar
FORMATION OF TAXES AND DEVELOPMENT OF TAX POLICY
Переглядів: 9 | Завантажень: 17
PDF
Беxзод Мустафоев, Мустафокул Рахматуллаев
К ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ
Переглядів: 10 | Завантажень: 14
PDF
Одилжон Олимов, Мустафакул Рахматуллаев
ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕРАВНОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА
Переглядів: 11 | Завантажень: 13
PDF
Эркин Тураев, Мустафакул Рахматуллаев
К ВОПРОСУ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Переглядів: 10 | Завантажень: 22
PDF
Абдулла Халилов, Фозил Исроилов
РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ И БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Переглядів: 10 | Завантажень: 30
PDF
Кароліна Гордіца
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД КРАЇН БАЛТІЇ
Переглядів: 18 | Завантажень: 29
PDF
Вікторія Борщ, Марія Вашковська
РОЛЬ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Олександр Красноштан
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF
Ольга Нікора
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РИНОК МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 2020-2021 РР.
Переглядів: 21 | Завантажень: 50
PDF
Tetiana Malechko, Tetiana Bondar, Zhanna Domina
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN PANDEMIC CONDITIONS
Переглядів: 11 | Завантажень: 20
PDF
Sojida Samadova
DIFFICULTIES OF LISTENING COMPREHENSION IN SECOND LANGUAGE LEARNING CLASS
Переглядів: 22 | Завантажень: 40
PDF
Nigora Sharipova
IN THE FIELD OF PUBLIC EDUCATION OF UZBEKISTAN MEASURES TO STRUGGLE AGAINST OFFENSES AND THEIR RESULTS (ON THE EXAMPLE OF KASHKADARYA REGION)
Переглядів: 11 | Завантажень: 14
PDF
Гульчехра Баротова
ПРОЦЕСС ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТЬ ОТ ИЗОЛЯЦИИ ДО ИНКЛЮЗИИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 18
PDF
Галина Баскова, Елена Колосова, Наталья Михлевская, Яков Герасименко
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Інна Білан, Ернест Муртазієв, Володимир Пузирьов, Наталія Лосєва
МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 12
PDF
Иноят Бобоева
ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ОМИЛИ МУҲИММИ ТАРБИЯ ВА ТАЪЛИМ
Переглядів: 15 | Завантажень: 13
PDF
Катерина Відімська
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ ТУРЕЧЧИНА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Переглядів: 8 | Завантажень: 6
PDF
Віра Волкова, Віта Безух
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТФІЛЬМІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 21 | Завантажень: 58
PDF
Інна Дідук
АКАДЕМІЧНА МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Переглядів: 25 | Завантажень: 23
PDF
Ганна Іванюк, Ірина Клюйко
ДИТИНА ЗАМОВЛЯЄ ОСВІТУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ В НУШ
Переглядів: 91 | Завантажень: 61
PDF
Ольга Кисла
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Переглядів: 14 | Завантажень: 12
PDF
Олег Монастирук
ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 17 | Завантажень: 14
PDF
Ольга Нестеренко
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК СТИМУЛЯТОР СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 8
PDF
Юлія Оверко
ПРАГНЕННЯ ДО УСПІХУ У ЗДОБУВАЧІВ З ПІДПРИЄМНИЦТВА
Переглядів: 10 | Завантажень: 9
PDF
Софія Потюк
ПЕТТЕРАПІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Переглядів: 24 | Завантажень: 19
PDF
Шоира Пӯлотова
ПРИНСИПҲОИ ДИДАКТИКӢ ВА ТАТБИҚИ ОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Переглядів: 24 | Завантажень: 10
PDF
Манзурахон Рахимова
ЉОЙГОЊИ ОСОРИ КЛАССИКОН ДАР ТАЪМИНИ ЉАНБАИ ТАРБИЯВИИ ДАРСЊОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Переглядів: 6 | Завантажень: 7
PDF
Наталія Степанова
«SOFT SKILLS» І СПОСОБИ ЇХ РОЗВИТКУ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 36 | Завантажень: 24
PDF
Муҳаббат Тилляхоҷаева, Дилором Каримова
АҲАМИЯТИ ИСТИФОДАИ ТАЪЛИМИ МОДУЛӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Переглядів: 30 | Завантажень: 13
PDF
Вікторія Хомич
ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Переглядів: 26 | Завантажень: 14
PDF
Альона Шкодин
ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 12 | Завантажень: 23
PDF
Тетяна Яковишина, Надія Муляр
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Євген Дейнега
РЕЛІГІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕТНОМЕНТАЛЬНОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
Переглядів: 6 | Завантажень: 6
PDF
Олександр Завалій
ГЕНЕЗИС ДУХОВНОЇ ВЕРСТВИ НЕБЕЛІВСЬКОГО ХРАМУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ТРИПІЛЬСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Переглядів: 218 | Завантажень: 16
PDF
Elena Losîi
MANIFESTAREA CREATIVITĂȚII PE PARCURSUL ȘCOLARITĂȚII
Переглядів: 15 | Завантажень: 17
PDF
Elena Losîi, Iulia Racu
ANXIETATEA ÎN MEDIUL ȘCOLAR: CARACTERISTICI ȘI DIFERENȚE DE GEN
Переглядів: 38 | Завантажень: 77
PDF
Sergey Starozhuk
HAWTHORNE EFFECT OR WHAT DOES LABOR PRODUCTIVITY REALLY DEPEND ON?
Переглядів: 13 | Завантажень: 102
PDF
Алла Ковтун
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 18
PDF
Vira Slipetska
MEANS OF VERBALIZATION OF A NEGATIVE EMOTION FEAR (BASED ON THE ARTICLES ABOUT COVID-19 PUBLISHED IN THE GUARDIAN, THE UKRAYINSKA PRAVDA)
Переглядів: 7 | Завантажень: 17
PDF
Муқимжон Ахунов
“ЖИНОЯТ” КОНЦЕПТИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФРЕЙМ ВА СЦЕНАРИЙ
Переглядів: 13 | Завантажень: 11
PDF
Муқимжон Ахунов
КОНЦЕПТ БОРАСИДАГИ АЙРИМ ҚАРАШЛАР
Переглядів: 38 | Завантажень: 13
PDF
Мақсуда Мирмухаммедова, Шоира Ҳакимова
ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД
Переглядів: 7 | Завантажень: 4
PDF
Муқаддасхон Хоҷаева
ИСТИФОДАИ ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ КАСБУ ЊУНАР ДАР ПОВЕСТИ «МАЪВОИ ДИЛ»-И РАЊИМ ЉАЛИЛ
Переглядів: 11 | Завантажень: 8
PDF
Abadan Dosimbetova, Zamira Ayimbetova
THE INFLUENCE OF SHAKESPEARE’S SONNETS ON THE SONNETS OF I. YUSUPOV
Переглядів: 4 | Завантажень: 12
PDF
Алла Козлова
ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ЛИРИКЕ МАРЛЕНЫ РАХЛИНОЙ
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Шарифҷон Тоҷибоев
МАВЗӮЪ ВА МУНДАРИҶАИ МАСНАВИИ “ДАҲ БОБ”-И КОТИБИИ НИШОПУРӢ
Переглядів: 8 | Завантажень: 5
PDF
Petro Kornieiev
KLARYFIKACYJNA KONCEPCJA WYKŁADNI
Переглядів: 157 | Завантажень: 33
PDF
Firuz Orzuzoda
REGULATION GAPS OF THE UNHCR’S MANDATE REFUGEES IN TAJIKISTAN: INTERNATIONAL AND DOMESTIC LEGAL ASPECTS
Переглядів: 7 | Завантажень: 26
PDF
Valentina Russu
LEGAL REGIME OF EDUCATIONAL COERCIVE MEASURES
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Іван Лісний
ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Tatiana Bîzgu
VESTIMENTAȚIA DACICĂ CA ORIGINE A DEZVOLTĂRII PORTULUI TRADIȚIONAL DIN MOLDOVA
Переглядів: 25 | Завантажень: 29
PDF
Eleonora Brigalda
DOCUMENTATION, PLASTIC REINTERPRETATION AND CONCEPTUALIZATION OF MEMORY: FEEL HARMONY EXHIBITION BY VALERIA BARBAS (PHILHARMONIC HALL POST-FIRE REFLECTIONS)
Переглядів: 8 | Завантажень: 14
PDF
R. Bulyk, V. Yosypenko
CHARACTERISTICS OF DENSITY OF MELATONIN RECEPTORS OF TYPE 1B IN NEURONS OF THE LATERAL PREOPTIC NUCLEUS OF THE HYPOTHALAMUS UNDER DIFFERENT LIGHT MODES
Переглядів: 15 | Завантажень: 14
PDF
Igor Gladchuk, Roman Yenin, Olga Kuznetsova
SURGICAL TREATMENT OF INFILTRATIVE FORMS OF COLORECTAL ENDOMETRIOSIS
Переглядів: 6 | Завантажень: 8
PDF
Anatoliy Ivanyuk, Natalia Orlova
PREVALENCE AND PROBLEMS OF PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN THE KIEV REGION IN UKRAINE
Переглядів: 12 | Завантажень: 8
PDF
Nataliia Kuchma, Nnamdi Chukwuemeka Odilibe
ASSOCIATION BETWEEN HOMOCYSTEINE CONTENT AND BMI WITH C677T POLYMORPHISM OF THE METHYL-TETRAHYDROFOLATE REDUCTASE GENE IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Переглядів: 28 | Завантажень: 15
PDF
V. Lysenko; V. Syvolap (Науковий керівник)
DOSE-DEPENDENT EFFICACY AND SAFETY OF DRUGS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE?
Переглядів: 4 | Завантажень: 10
PDF
Peter Makhoul
COMPARATIVE ANALYSIS OF HEMODIALYSIS AND RENAL TRANSPLANTATION TREATMENTS OF END STAGE RENAL DISEASE
Переглядів: 6 | Завантажень: 13
PDF
Ербол Жангазинов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF
Я. Мирошников, Г. Лавренчук, С. Керусь, Д. Артемьева
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Переглядів: 12 | Завантажень: 6
PDF
Ірина Пашкевич, Ксенія Третьякова
ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ТА ЛІКУВАННЯ КУРЕЙ, ХВОРИХ НА ГЕТЕРАКІДОЗ
Переглядів: 13 | Завантажень: 5
PDF
Роман Казанцев, Юлія Цибулькаі, Олена Лаптій, Іван Яценко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО ПОЛЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ УСТАНОВИ м. ХАРКОВА
Переглядів: 8 | Завантажень: 20
PDF
Вадим Тютюник, Юлія Захарченко
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 14
PDF
Мустафа Гамидов, Таги-заде Сакит Мамедгулу оглы, Гамида Гамидова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕТЯХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Viktor Gorodetskyi, Mykola Osadchuk
IDENTIFICATION OF THE NEURON ACTIVITY MODEL
Переглядів: 14 | Завантажень: 5
PDF
Lochinbek Khurramov, Akhmadali Khudoyberdiev, Ravshan Adilov, Muzaffar Alimukhamedov, Nozima Alimukhamedova (Irmatova)
INVESTIGATION OF THE REACTION PROPERTIES OF FORMALDEHYDE WITH MANOETHANOLAMINE
Переглядів: 8 | Завантажень: 14
PDF
Najiba Shirinova, Tarana Poladova, Naila Guliyeva
STUDY OF THE ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF THIETANE DERIVATIVES
Переглядів: 5 | Завантажень: 20
PDF
Лейла Тагиева, Гюльнар Алышанлы
ЭКСТРАКЦИЯ Gа и V ИЗ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ КИСЛЫХ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ С РЕАГЕНТОМ Д2ЭГФК
Переглядів: 16 | Завантажень: 13
PDF
Baymuhammet Ussayev
TÜRKMENISTANYŇ ÇÄGINDE ARAGATNAŞYK ULGAMLARYNYŇ ENJAMLARYNYŇ WE DESGALARYNYŇ GURNAMALARYNYŇ TEHNIKI TALAPLARYNY KÄMILLEŞDIRMEK
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Assel Yerzhan, Balausa Nakisbekova, Akmaral Manapova
ANALYSIS OF EXISTING APPROXIMATING FUNCTIONS AND DEFINITION OF A NEW TYPE OF FUNCTIONS OF CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Юрій Васильєв
СИСТЕМА ПОЗІЦІОНУВАННЯ ДЛЯ ЧОТИРЬОХЗОНДОВОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Володимир Пуйда
СПЕЦІАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ
Переглядів: 11 | Завантажень: 11
PDF
Ольга Усачова, Артем Ірха, Олексій Петренко, Олексій Бабіч, Андрій Булай
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ АПРОКСИМАЦІЇ СИНУСОЇДНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 10
PDF
Дилмурод Давронбеков, Перизат Ибрагимова
МАЛЫЕ СПУТНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 18
PDF
Неоніла Кунда
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ КЛІЄНТА ПРИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ
Переглядів: 422 | Завантажень: 21
PDF
Тамара Савчук, Владислав Кміть
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКА
Переглядів: 9 | Завантажень: 16
PDF
Алла Семизорова, Інна Красова
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ У СПОРТСМЕНОК 7-8 РОКІВ В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ
Переглядів: 26 | Завантажень: 25
PDF
Володимир Бзот, Ігор Дзеверін, Михайло Мурзін, Євген Меленті, Людмила Павлій, Ігор Кужель, Дар’я Третяк
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ
Переглядів: 35 | Завантажень: 36
PDF
Володимир Дачковський, Михайло Левченко
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РУХОМИХ ЗАСОБІВ РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 28 | Завантажень: 13
PDF
Сергій Поплавець, Андрій Гордієнко, Руслан Кушпета, Володимир Явтушенко, Іван Ольшевський, Олексій Бабіч
ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ НОМЕНКЛАТУРНОГО АРКУШУ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ
Переглядів: 15 | Завантажень: 9
PDF