Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (December 16-18, 2020)
Scientific Collection «InterConf» : SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS (December 16-18, 2020)

Scientific Collection «InterConf», (38): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (December 16-18, 2020) in Tallinn, Estonia.

Весь випуск
PDF
Zhumagul Aristanbekova, Ayimgul Minisheva, Svetlana Kuznetsova
THE ESSENCE OF LABOUR MOTIVATION OF PERSONNEL
Переглядів: 2 | Завантажень: 22
PDF
Valentyna Fostolovych, Oleksandr Hurtovyi
ANALYTICAL ASSESSMENT OF ENTERPRISE PERFORMANCE INDICATORS USING AUTOMATED ACCOUNTING AND MANAGEMENT SYSTEMS
Переглядів: 26 | Завантажень: 14
PDF
Lavan Levkovich
CONTEMPORARY CONCEPTS IN HIGHER EDUCATION SYSTEM MANAGEMENT IN CONTEXT OF INTERNATIONALIZATION
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Tongxin Yu, Khalid Nadeem, Umair Ahmed
BUSINESS CLIMATE AND IMPLICATIONS FOR FOREIGN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN
Переглядів: 6 | Завантажень: 39
PDF
Tetyana Vasil’eva
SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE MAIN COMPONENT IN THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORTATION
Переглядів: 3 | Завантажень: 31
PDF
Володимир Вітюнін
КАДРОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 10 | Завантажень: 101
PDF
Ольга Гавриш, Раміз Сідікі
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДІАГНОСТИКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
Переглядів: 7 | Завантажень: 9
PDF
Наталія Гапак, Ярослав Бойко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 8
PDF
Ніна Ярова, Володимир Ліщенко
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМІНАЛУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 17
PDF
Тетяна Мостенська, Едуард Юрій
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 27 | Завантажень: 65
PDF
Валентина Павлова, Інна Чукова
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 8
PDF
Лора Пронкіна, Роман Прищепа
ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
Переглядів: 7 | Завантажень: 24
PDF
Шерзод Ризакулов, Элдор Хужамкулов
РИСК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРКА ПРИЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 8
PDF
Ольга Тімченко
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ
Переглядів: 2 | Завантажень: 12
PDF
Тамара Шилова
ГЕНЕРАТОРИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 386
PDF
Lukáš Cisko
SUPPORT OF THE BUSINESS SECTOR FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
Переглядів: 10 | Завантажень: 4
PDF
Volha Kachurka, Pavel Kachurka
INNOVATION AND EDUCATIONAL CLUSTER AS AN ELEMENT OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN BREST REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Переглядів: 6 | Завантажень: 15
PDF
Larysa Lisogor
DEVELOPMENT OF THE REGIONAL LABOUR MARKETS IN UKRAINE AS A BASIS OF THE REALIZATION OF SOCIAL INVESTMENTS AT THE REGIONAL LEVEL
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Mashal Lama
MODERN APPROACHES AND POLICY DEVELOPMENT TO IMPROVE KNOWLEDGE ECONOMY IN THE WORLD
Переглядів: 2 | Завантажень: 12
PDF
Фаррух Анаркулов
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Исмоил Бобиев, Додулло Расулов
ВОЗДЕЙСТВИЕ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Переглядів: 3 | Завантажень: 17
PDF
Михайло Плєтньов
МОНІТОРИНГ МІЖНАРОДНОЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ДОНБАСІ
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Абдухалил Рахмонов
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Ірина Салівончик
МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВИХІД З «ЕКОНОМІКИ БІДНОСТІ»
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Андрей Сурмач, Эвелина Сурмач
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И РЕГИОНА
Переглядів: 38 | Завантажень: 15
PDF
Mykola Melnyk, Elmira Akhmedova
HOW DOES THE DIGITAL REVOLUTION CHANGE THE TRADITIONAL WAY OF DOING BUSINESS?
Переглядів: 38 | Завантажень: 79
PDF
М. Вербицький, Л. Райчева
ТОР 10 РЕСТОРАНІВ УКРАЇНИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 59
PDF
Ольга Гусенко
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
Переглядів: 19 | Завантажень: 16
PDF
Олексій Плотніков
ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ ДИВЕРГЕНЦІЇ В ЕКОНОМІКАХ УКРАЇНИ І ЄС
Переглядів: 13 | Завантажень: 76
PDF
Алла Шаулко
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Переглядів: 7 | Завантажень: 48
PDF
Lidiia Savchenko, Kateryna Havrylashenko
TRAFFIC FLOW RESTRICTIONS IN URBAN AREAS
Переглядів: 10 | Завантажень: 17
PDF
Fuzuli Aliyev, Ulvi Yagubov
EFFICIENCY MEASUREMENT OF AZERBAIJANI BANKS IN 2020
Переглядів: 8 | Завантажень: 39
PDF
Атаман Виорика
НАУЧНО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ИНКУБАТОРОВ
Переглядів: 8 | Завантажень: 12
PDF
Олена Гурман, Світлана Леськова
ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МОЖЛИВІСТЬ ЇЇ ОСВОЄННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Олена Ілляшенко, Ольга Фісенко
ЧИННИКИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 16
PDF
Людмила Коренівська
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ГАЛУЗІ КОНОПЛЯРСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
Переглядів: 13 | Завантажень: 40
PDF
Ольга Овецька, Неля Перегіняк
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВИ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ
Переглядів: 5 | Завантажень: 19
PDF
Тетяна Павлюк, Юлія Полусмяк
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 10
PDF
Світлана Русанова
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИКИ МАСШТАБНИХ ПРОЕКТІВ ТА ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 5 | Завантажень: 6
PDF
Ріта Сагайдак-Нікітюк, Олена Козирєва
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 11 | Завантажень: 12
PDF
Олена Сергєєва
ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДОВІРУ
Переглядів: 2 | Завантажень: 11
PDF
Олена Мельникович, Євген Рижаков
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РАДІОРЕКЛАМИ
Переглядів: 24 | Завантажень: 39
PDF
Вікторія Євтушенко, Тетяна Шуба, Олександра Соловйова
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМІ ДЛЯ ПОШУКУ РОБОТИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 20
PDF
Сергій Архієреєв, Аліна Черненко
МАРКЕТИНГ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
Переглядів: 8 | Завантажень: 37
PDF
Merab Vanishvili, Nanuli Kokashvili, Nino Vanishvili
PECULIARITIES OF FINANCIAL CAPACITY AND BEHAVIOR OF THE POPULATION IN GEORGIA
Переглядів: 72 | Завантажень: 49
PDF
Ірина Заїчко
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 27
PDF
Людмила Зайцева
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КАПІТАЛІЗАЦІЮ КОМПАНІЙ
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Наталія Ситник, Остап Замрій
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Переглядів: 19 | Завантажень: 138
PDF
Юрій Томашевський
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 20
PDF
Lidia Codrea
CHARACTERISTICS OF DIGITAL COMPETENCES OF TEACHERS IN GENERAL EDUCATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Ioana Iusco
PERSONALITATEA DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII CONCEPTULUI DE EFICIENȚĂ PERSONALĂ
Переглядів: 8 | Завантажень: 52
PDF
Madina Kabylova, Nurlan Abishev
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF LANGUAGE SPECIALTIES TO INTERACTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Olga Vasilivna, Anna Yriyvna
CONTRIBUTION OF SAVA CHAVDAROV'S PEDAGOGICAL HERITAGE TO THE DEVELOPMENT OF THE SCHOOL TEACHING THEORY AND PRACTICE
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Ra'nokhon Umarova
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL IN STUDENTS AS A TOPICAL ISSUE
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Valeriya Volkova
INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR TRAINING UNIVERSITY STUDENTS IN INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Umida Yuldashova
DIDACTICS’S ROLE IN TEACHING PROCESS
Переглядів: 2 | Завантажень: 14
PDF
Венера Айтнияз
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА АККРЕДИТАЦИИ НА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ
Переглядів: 15 | Завантажень: 9
PDF
Аскар Алтаев, Ляззат Кожакеева
IT В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Римма Масырова, Амина Амирова
СОЗДАНИЕ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Переглядів: 17 | Завантажень: 30
PDF
Наталія Антонець
ДО ІСТОРІЇ ТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ДИТЯЧІ СВЯТА
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Тетяна Атрощенко
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Переглядів: 4 | Завантажень: 22
PDF
Бекжан Ахмедов, Максатхан Якубов, Ольга Карпова, Гулхаё Рахмонова, Суманбар Хасанова
ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Переглядів: 13 | Завантажень: 536
PDF
Галина Сидорук, Дар’я Бабак
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Переглядів: 7 | Завантажень: 15
PDF
Комус Батырова, Бахтыгуль Бахрамова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Переглядів: 9 | Завантажень: 8
PDF
Венера Биджиева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ
Переглядів: 11 | Завантажень: 30
PDF
Марина Вуйченко, Анатолій Шатохін, Людмила Очеретенко
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Переглядів: 5 | Завантажень: 4
PDF
Віталія Гриців
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 3
PDF
Мария Давыдова
ЗООНИМЫ В РОМАНЕ Т. ПРАТЧЕТТА «МОР, УЧЕНИК СМЕРТИ»
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Вусаля Исмаилова
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА АНАЛИЗУ КРОВИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 15
PDF
Василь Ковальчук, Артем Заїка
ЦИФРОВА БЕЗПЕКА В РАМКАХ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Переглядів: 20 | Завантажень: 48
PDF
Дора Коврей
ВАГОМІСТЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 25
PDF
Айгерим Косаева
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ" С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Переглядів: 6 | Завантажень: 37
PDF
Елена Павленко
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ
Переглядів: 15 | Завантажень: 30
PDF
Ірина Прокопенко
ЧИ МОЖЕ СТАТИ В ПРИГОДІ ФАСИЛІТАЦІЯ МЕНЕДЖМЕРАМ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ?
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Елена Прокопец
ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Нелли Ходорко
ПРОГРАММА УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛОГОРИТМИКИ «ВЕСЕЛЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» (ЧАСТЬ 2).
Переглядів: 4 | Завантажень: 14
PDF
Інна Шевченко
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КРИЗА ЧИ ЕВОЛЮЦІЯ?
Переглядів: 14 | Завантажень: 9
PDF
Гульнара Шойынбаева
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ
Переглядів: 18 | Завантажень: 31
PDF
Гүлсезім Әбдірахман, Әлия Смаил, Алтынай Орынбасар
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖАҒЫМДЫ КҮЙГЕ КЕЛУ ФОРМАЛАРЫ
Переглядів: 39 | Завантажень: 35
PDF
Людмила Юр’єва, Вікторія Огоренко, Ольга Гненна, Віктор Кокашинський
ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ IV КУРСУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ НА ДИСЦИПЛІНІ «ПСИХІАТРІЯ. НАРКОЛОГІЯ»
Переглядів: 1 | Завантажень: 22
PDF
Mariia Holdenblat
L'ÈRE DU MODERNE EN PHILOSOPHIE
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Наталія Прямухіна
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРИРОДА СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів: 19 | Завантажень: 25
PDF
Вікторія Болотова, Діанна Куниця
ГЕРОНТОЛОГІЧНИЙ ЕЙДЖИЗМ: ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ПРАКТИКИ ПІД ЧАС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Переглядів: 10 | Завантажень: 91
PDF
Людмила Дроздова
ПОЛІГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 11 | Завантажень: 14
PDF
Наталія Шевченко, Катерина Тищенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТИПУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРОЯВИ АГРЕСИВНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Переглядів: 32 | Завантажень: 472
PDF
Corina Iordan
LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF CREANGĂ’S SPEECH
Переглядів: 21 | Завантажень: 82
PDF
Parvina Mananova, Shahnoza Mirzoeva, Sitora Kasirova
METHODS FOR FORMING NEW TERMS IN THE LANGUAGE OF MEDICINE
Переглядів: 7 | Завантажень: 34
PDF
Dilafruz Najmiddinova, Zukhra Mukhamadieva
USING ACTIVE TEACHING METHODS AS A MEANS OF DEVELOPING A COMPETENT APPROACH AND A CULTURE OF SPEECH IN ENGLISH LESSONS
Переглядів: 3 | Завантажень: 27
PDF
Shakhnoza Sanginova, Dilfuza Okilova
TIME CATEGORY IN FICTION TEXT
Переглядів: 11 | Завантажень: 10
PDF
Rovena Vora
INTEGRATING AUTHENTIC MATERIALS AND LANGUAGE SKILLS IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP)
Переглядів: 4 | Завантажень: 30
PDF
Nataliia Syromlia
TO A PROBLEM OF DISCURSIVE DIMENSIONS OF A CHILDREN’S MAGAZINE
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
К.Ф. Адиширинов
ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ И АШУГСКОГО ИСКУССТВО НА СТРАНЦАХ ГАЗЕТЫ «ШЕКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
Переглядів: 3 | Завантажень: 11
PDF
Інна Козубай, Ірина Боровик
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Переглядів: 9 | Завантажень: 5
PDF
Вероніка Галичина
СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ФРАНКОМОВНОЇ СЕРІЇ КОМІКСІВ ASTÉRIX РЕНЕ ҐОCСІННІ Й АЛЬБЕРА УДЕРЗО: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Переглядів: 65 | Завантажень: 57
PDF
Иноят Дададжанова, Зухра Мухамадиева
О СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕРМИНОВ МИГРАЦИИ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ (английский, русский и таджикский)
Переглядів: 10 | Завантажень: 48
PDF
Віра Калініченко
ЕСЕ ЯК ПРОВІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Мукаддас Каримова, Равзи Раджабов
ЛИЧНОСТНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Переглядів: 10 | Завантажень: 5
PDF
Інна Козубай
СУЧАСНІ СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Переглядів: 60 | Завантажень: 32
PDF
Юлія Мойсеюк
Мойсеюк Юлія
Переглядів: 11 | Завантажень: 43
PDF
Ольга Пекарська
МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ В ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ В. ДАНИЛЕНКА «СОН ІЗ ДЗЬОБА СТРИЖА»
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Любов Стовбур
СЛОВОТВІРНО-СТИЛІСТИЧНА ДИСТРИБУЦІЯ ІМЕННИКОВИХ ДЕМІНУТИВІВ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ
Переглядів: 32 | Завантажень: 43
PDF
Тахмина Талабова, Саттор Холов
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Переглядів: 43 | Завантажень: 25
PDF
Асылбек Тохметов
КИТАЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Переглядів: 39 | Завантажень: 21
PDF
Сайёра Хамроева, Гавхар Мирзоева, Майрамой Каюмова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Переглядів: 14 | Завантажень: 24
PDF
Хуршеда Холматова
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Переглядів: 88 | Завантажень: 28
PDF
Тетяна Чубань, Лариса Кардаш
СИНКРЕТИЗМ ДІЄСЛІВНИХ ПРЕФІКСІВ
Переглядів: 21 | Завантажень: 5
PDF
Саодат Шарифходжаева, Дилафруз Нажмиддинова, Сайёра Махмудова
СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ
Переглядів: 10 | Завантажень: 84
PDF
Світлана Шевальє
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»
Переглядів: 32 | Завантажень: 277
PDF
Рухшона Аминджанова, Содикова Содикова
ВЛИЯНИЕ «МИРСАД-УЛ-ИБАД» НАДЖМУДДИНА РАЗИ НА РАЗВИТИИ СУФИЙСКОЙ ПРОЗЫ
Переглядів: 10 | Завантажень: 6
PDF
Тетяна Белімова
РІЗДВЯНЕ ОПОВІДАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ЯК АКУМУЛЯЦІЯ ПАМ’ЯТІ ПОКОЛІНЬ
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Нуриджахон Курбонхонова
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕРМИНА «МИФ» В ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Переглядів: 14 | Завантажень: 21
PDF
Lukáš Cisko
NEW CHALLENGES IN SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION
Переглядів: 18 | Завантажень: 13
PDF
Lukáš Cisko
CYBER SECURITY AS NECESSARY REQUIREMENT FOR DIGITAL TRANSFORMATION
Переглядів: 36 | Завантажень: 16
PDF
Mykola Mikheiev
ON SOME ASPECTS OF DIVISION OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN UKRAINE INTO CONFLICTING AND NON-CONFLICTING FROM THE POINT OF VIEW OF THE SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Переглядів: 2 | Завантажень: 6
PDF
Valentina Russu
PARTICULARITIES OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS
Переглядів: 3 | Завантажень: 12
PDF
Azamat Tleubaev; Baurzhan Taubaev (Науковий керівник)
APPLICATION EXPERIENCE OF PROBATION SERVICE IN FOREIGN COUNTRIES
Переглядів: 10 | Завантажень: 8
PDF
Арина Верченко; І. Алєксєєнко (Науковий керівник)
OСOБЛИВOСТI ПРИДБAННЯ ТA ПРOДAЖУ КOРПOРAТИВНИХ ПРAВ В AКЦIOНЕРНOМУ ТOВAРИСТВI В УКРАЇНІ
Переглядів: 11 | Завантажень: 16
PDF
Олександр Овчаров, Сергій Поплавець, Олексій Колмогоров, В’ячеслав Чепурний, Дар’я Третяк
ПРАВОВІ ПРИЧИНИ НЕДОСКОНАЛОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ ОРЕНДАРІВ
Переглядів: 3 | Завантажень: 5
PDF
Сохибзода Махмадали, Муминзода Сафо
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Переглядів: 5 | Завантажень: 18
PDF
Юлія Чабаненк, Дар’я Волкова
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ІЗ КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ
Переглядів: 26 | Завантажень: 40
PDF
В. Шевчук
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗМАГАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Переглядів: 128 | Завантажень: 96
PDF
Anel Rauankyzy
THE RELEVANCE AND CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE IN DIFFERENT COUNTRIES
Переглядів: 4 | Завантажень: 34
PDF
Дарина Воргач
ПРОТИРІЧЧЯ ПРОЯВУ ГУМАНІЗМУ З АНТРОПОЦЕНТРИЗМОМ В КОСТЮМІ ЖІНОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ
Переглядів: 7 | Завантажень: 44
PDF
Sevil Heydarova, Nigarhanım Qasimova
ABOUT CHRONOLOGICAL SEQUENCES OF THE ROCK PAINTING OF GOBUSTAN
Переглядів: 9 | Завантажень: 25
PDF
Валентина Молинь, Федір Кармаліта
АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ВИРІШЕННЯ ВІТРАЖНИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ІНТЕР’ЄРУ КОСІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПДМ ЛНАМ У КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ МАГІСТЕРСЬКІЙ РОБОТІ
Переглядів: 7 | Завантажень: 21
PDF
Аліна Воргач
ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТА В ЕПОХУ БАРОКО
Переглядів: 5 | Завантажень: 12
PDF
Mehrovar Khojaev, Firuz Shoinbekov
PEARL TURQUOISE FROM SARAZM
Переглядів: 36 | Завантажень: 24
PDF
Кямаля Наджафова
РОЛЬ АХМЕД БЕКА АГАОГЛУ В ФОРМИРОВАНИИ МУСУЛЬМАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Переглядів: 28 | Завантажень: 19
PDF
Василь Денисюк
ПІВДЕННІ КОРДОНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У 1492–1506 РР.
Переглядів: 16 | Завантажень: 43
PDF
Saltanat Aghayeva
SEQUENCE ANALYSIS OF THE DYSTROPHINE GENE IN THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Переглядів: 12 | Завантажень: 13
PDF
Murat Zhaksybaev, Laula Baibol
OBTAINING A POLYMERASE CHAIN REACTION FROM THE FAMILY OF WHITE BUTTERFLIES (PLERIDAE) IN THE STUDY OF THE LEPIDOPTERA FAUNA OF THE FOOTHILLS OF THE TRANS-ILI ALATAU
Переглядів: 4 | Завантажень: 7
PDF
Lala Huseynova, Ziba Nasibova
GENETIC SCREENING OF CYSTIC FIBROSIS AND EARLY EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY IN THE POPULATION OF AZERBAİJAN
Переглядів: 15 | Завантажень: 14
PDF
Г. Дәулет, А. Соколенко
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ: МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Переглядів: 6 | Завантажень: 17
PDF
Олена Дзюбан, Олена Данченко
АКТИВНІСТЬ СОД І КАТ У МІОКАРДІ ГУСЕЙ ПІД ВПЛИВОМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ВІВСА
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Шамсия Мамедова
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНОТИПОВ ЧЕЧЕВИЦЫ
Переглядів: 8 | Завантажень: 9
PDF
Artur Colța
IMPORTANȚA TRATAMENTULUI MEDICAMENTOS ÎN PREVENIREA ȘI AMELIORAREA REZULTATELOR INTERVENȚIILOR TRANSURETRALE ENDOSCOPICE ÎN PROSTATITA CRONICĂ ABACTERIANĂ SCLEROZATĂ
Переглядів: 11 | Завантажень: 29
PDF
Andrii Bobrov, Danylo Batulin, Anton Popov, Sergii Shoferistov
IMPLANTABLE SYSTEM FOR RESTORATION OF FACIAL NERVE FUNCTION IN EXPERIMENT
Переглядів: 43 | Завантажень: 21
PDF
Alida Kaskabayeva, Rabiga Alibekova, Gulzhahan Kapanova, Ainur Botabayeva, Daulet Muzdubaev
INTEGRATED MASTER CLASS-LEARNING EXPERIENCE WITHIN THE SCHOOL-NEPHROLOGY
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Nataliia Kravchenko, Bohdana Basina, Tetiana Kireyva, Yuliya Bershadenko
CHRONIC AIRWAY COLONIZATION IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS
Переглядів: 6 | Завантажень: 3
PDF
Gabriela Motelica
ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY IN MANDIBULAR THIRD MOLAR PERICORONITIS
Переглядів: 37 | Завантажень: 21
PDF
Achharjit Parmar, Victoria Erokhina
HISTOLOGICAL BASIS OF SUCCESS IN EDNURANCE SPORTS
Переглядів: 2 | Завантажень: 16
PDF
Ninel Revenco, Irina Nikitina, Rodica Eremciuc
GROWTH ASSESSMENT IN PREPUBERTAL CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 8
PDF
Heorgii Revenko, Victor Mavrutenkov, Liubov Hryhorenko
SPECIFIC IMMUNITY STATE AT THE TETANUS AND DIPHTHERIA AMONG POPULATION OF DNEPROPETROVSK REGION
Переглядів: 2 | Завантажень: 16
PDF
Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Dorian Sasu, Cornelia Cornea, Petru Untu
ASSESMENT OF QUALITY OF LIFE IN GOUT
Переглядів: 2 | Завантажень: 10
PDF
Vitalina Selezko, Hanna Tarasenko
MARKET RESEARCH OF DRUGS OF THE PIPERAZINE GROUP FOR TREATMENT OF ALLERGIC DISEASES ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE
Переглядів: 3 | Завантажень: 18
PDF
Elena Tkachenko
MEMORY STUDY APPLIED SIGNIFICANCE WITH TYPOLOGICAL ASPECTS TAKING INTO ACCOUNT
Переглядів: 11 | Завантажень: 32
PDF
Vladimir Iacomi, Ninel Revenco
LOW-DOSE METHOTREXATE HEPATOTOXICITY ESTIMATION IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
О. Залюбовська, Н. Гладких
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ ВІЛЬНОГО ТИРОКСИНУ З НОВОУТВОРЕННЯМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 11
PDF
Дмитро Заболотний, Олексій Мінаєв
ХРОНІЧНИЙ ДАКРІОЦИСТИТ: КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ
Переглядів: 3 | Завантажень: 16
PDF
Александр Папп, Олег Борисенко, Юрий Сушко, Андрей Бобров
РОЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА, КАПСУЛЫ УЛИТКИ, МАГИТСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ, ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ИНФРАЛАБИРИНТНОГО ПРОСТРАНСТВА ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Юлія Копочинська, Олександр Рубльов
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП З ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ІПОТЕРАПІЇ
Переглядів: 27 | Завантажень: 53
PDF
Валентина Славінська
ГЕНЕРАЛІЗОВАНІ УРАЖЕННЯ ПАРОДОНТА ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ СОПР У ДІТЕЙ З АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ
Переглядів: 3 | Завантажень: 13
PDF
Сабина Тленова, Алма Рыскулова
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАТУСА ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА
Переглядів: 13 | Завантажень: 19
PDF
Ирина Трипак, Алёна Добровольская-Катринич, Влада Беца-Мидриган, Диана Препелицэ, Валентина Дарчук, Ирина Присэкару
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АТИПИЧЕСКОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ И НАЧАЛЬНЫМ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ПОМОЩИ МИНИ ИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ
Переглядів: 11 | Завантажень: 17
PDF
Віра Федорченко, Валентина Полянська, Світлана Зачепило, Нелля Боброва, Галина Лобань
НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОДНІ З ПРОВІДНИХ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ВАЖЛИВИХ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ
Переглядів: 15 | Завантажень: 8
PDF
A. Horchanok, O. Kuzmenko
EFFICIENCY OF USING NICOTINIC ACID, METHIONINE AND CHOLINE PREPARATIONS IN FEEDING HIGH-PRODUCING COWS WITH FATTY LIVER SYNDROME
Переглядів: 8 | Завантажень: 10
PDF
Улькер Керимли
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЪЯЗБАШИНСКОГО ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (МАЛЫЙ КАВКАЗ, АЗЕРБАЙДЖАН)
Переглядів: 5 | Завантажень: 7
PDF
Borys Burkynskyi, Svitlana Ilchenko
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE STUDY OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THE MARINE ENVIRONMENT
Переглядів: 1 | Завантажень: 8
PDF
Farukh Muzaffarov
DISTRIBUTION OF CURRENT POWDERY MILDEW OR OIDIUM DISEASE IN ANDIZHAN REGION
Переглядів: 14 | Завантажень: 17
PDF
Serhii Romanenko
DETERMINATION OF THE ENERGY-SAVING EFFICIENCY OF USING THE «SMART HOUSE» TECHNOLOGY FOR MANAGING THE ROOM HEATING MODES
Переглядів: 2 | Завантажень: 13
PDF
Петра Андорова, Людмила Сурма
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Переглядів: 9 | Завантажень: 6
PDF
Наталія Присяжнюк, Анна Горчанок
ЖИВЛЕННЯ I КОРМОВІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ BALLERUS BALLERUS (L.) У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
Переглядів: 6 | Завантажень: 10
PDF
Світлана Пустова, Володимир Боголюбов
ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Переглядів: 9 | Завантажень: 27
PDF
Vitalii Levchenko
RESEARCHING CAPABILITY OF DIGITAL TEMPERATURE SENSORS UNDER THE ACTION OF MECHANICAL LOADINGS IN CASE OF POSSIBLE EMERGENCIES AT POWER PLANTS
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Сунатулло Абдуназаров, Махмадали Сафаров, Кутбиддин Шокиров, Аслам Кобилджони
ВЗАИМОСВЯЗ МЕЖДУ ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ АДСОРБЦИИ ИССЛЕДУЕМЫХ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В СРЕДЕ АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
Переглядів: 5 | Завантажень: 5
PDF
Земфира Алиева
НЕЙРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Переглядів: 9 | Завантажень: 17
PDF
Володимир Душкін, Андрій Біжан
ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО
Переглядів: 4 | Завантажень: 21
PDF
Aleksander Hejna, Paulina Kosmela, Adam Olszewski, Łukasz Zedler, Krzysztof Formela
THE IMPACT OF GROUND TIRE RUBBER TREATMENT ON THE THERMAL CONDUCTIVITY OF FLEXIBLE POLYURETHANE/GROUND TIRE RUBBER COMPOSITES
Переглядів: 22 | Завантажень: 38
PDF
Vitaliy Distanov, Tetiana Falalieieva, Liliya Myronenko, Vladislava Kadochkina
THE NEW APPROACH TO THE SYNTHESIS OF 4-DIALKYLAMINONAPHTHALIMIDES
Переглядів: 16 | Завантажень: 7
PDF
Naila Guliyeva
CHEMISTRY IN AZERBAIJAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE GLOBALIZATION ERA
Переглядів: 10 | Завантажень: 12
PDF
Lala Qurbanova
SENSORS FOR THE ANALYSIS OF REDOX REACTIONS
Переглядів: 4 | Завантажень: 5
PDF
Najiba Shirinova
ORGANIC CONNECTIONS OF SERIES AS A MEANS OF IMPROVEMENT OF SOIL
Переглядів: 2 | Завантажень: 5
PDF
Андрій Бутенко, Володимир Протовень, Юлія Мельник, Нікіта Пушкар
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГРЕЧКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ СІВБИ
Переглядів: 7 | Завантажень: 13
PDF
Наталія Папакіна
ВПЛИВ АКТИВНОГО МОЦІОНУ НА ВІДТВОРЕННЯ ПОГОЛІВ’Я ОВЕЦЬ
Переглядів: 3 | Завантажень: 2
PDF
Бахыткуль Абдижаппарова, Нурлан Ханжаров, Мадина Рустамова, Шахзод Ергешева
ТРЕНДЫ В ПЕРЕРАБОТКЕ ДЫНИ
Переглядів: 23 | Завантажень: 31
PDF
Виктор Крохалев
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Резо Тедорадзе, Нино Топурия, Варлам Лекиашвили
СОБЛЮДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ ВНЕДРЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕВОЗОК
Переглядів: 11 | Завантажень: 38
PDF
Віктор Чмир
МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Ігор Астрахович, Олександр Руденко, Аркадій Поляков, Станіслав Трискіба, Владислав Новаківський
СТАБІЛІЗАЦІЯ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
Переглядів: 1 | Завантажень: 11
PDF
Іван Білюк, Олег Савченко, Андрій Фоменко, Микола Штребець, Олег Бондарєв, Анастасія Без’язика
БЛОК ЖИВЛЕННЯ СИЛОВИХ ЛАНЦЮГІВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
Переглядів: 3 | Завантажень: 7
PDF
Іван Білюк, Олег Савченко, Сергій Гаврилов, Сергій Куліш, Дмитро Кондратенко, Дмитро Макогонов
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВАНТАЖНОГО НАСОСА
Переглядів: 8 | Завантажень: 11
PDF
Олег Ботонашу, Сергій Стецюк, Олена Субботкіна, Євген Козирєв
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМ ЗАХИСТУ З ПЛАВКИМИ ЗАПОБІЖНИКАМИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 12
PDF
Олександр Будігай, Олександр Галагуз, Максим Івановський
АНАЛІЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ
Переглядів: 2 | Завантажень: 2
PDF
Володимир Гречаний, Сергій Фістішин, Арсеній Алексєєв, Ігор Колесник, Сергій Ярохін
СЕРВОЕЛЕКТРОПРИВОДИ В СУДНОВОМУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННІ
Переглядів: 4 | Завантажень: 8
PDF
Дилмурод Давронбеков, Зафар Хакимов, Жамшид Исроилов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПАСА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Переглядів: 4 | Завантажень: 44
PDF
Микола Дрикін, Володимир Шевченко, Андрій Юрашев, Ірина Оружак
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СКАЛЯРНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ СУДНОВИХ ТУРБОМЕХАНІЗМІВ
Переглядів: 2 | Завантажень: 4
PDF
Юліан Жоля
АНАЛІЗ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГУНА У СКЛАДІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
Переглядів: 3 | Завантажень: 6
PDF
Віктор Надточій, Анатолій Надточий, Сергій Бабечко, Олександр Компанієць, Юрій Руснак
РОЗРОБКА ІМПУЛЬСНОГО ДЖЕРЕЛА СТРУМУ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ
Переглядів: 7 | Завантажень: 5
PDF
Сергей Новогрецкий, Алексей Бачище, Иван Михнев, Вячеслав Добровольський, Олександр Соболев
РЕАКТОР С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОДМАГНИЧИВНИЕМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Переглядів: 9 | Завантажень: 13
PDF
Акбар Нормуродов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Максим Онищенко, Михайло Чебан
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ
Переглядів: 8 | Завантажень: 3
PDF
Валерий Подымака, Олег Ткач, Юрій Фролов, Дмитро Собченко, Дмитро Тобінський
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ И НЕРАВНОМЕРНОЙ ПОДАЧЕ ТОПЛИВА ПО ЦИЛИНДРАМ
Переглядів: 1 | Завантажень: 4
PDF
Ростислав Ставинский, Денис Попов, Григорий Шаблий, Анатолий Попенко
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
Переглядів: 13 | Завантажень: 6
PDF
Ростислав Ставинский, Максим Горбачев, Роман Пугачев
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВОДОЛАЗНОГО КОЛОКОЛА НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
Stepan Tytarenko
CORONAVIRUS INFECTION SPREAD, AND MATH NATURE
Переглядів: 1 | Завантажень: 5
PDF
Stepan Tytarenko
MATHEMATICAL MODEL OF THE CONFLICT IN NAGORNO-KARABAKH
Переглядів: 2 | Завантажень: 35
PDF
Периуза Пирниязова, Айдана Ноке
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЙ
Переглядів: 40 | Завантажень: 37
PDF
Olena Oliinik, Oleksii Avdieiev, Oleh Freher
GOLANG PROS AND CONS: WHY USE GOLANG FOR YOUR PROJECT
Переглядів: 17 | Завантажень: 288
PDF
Claudiu Chindris, Liliana Felicia Chindris
PARTICULARITIES OF ICT VALUATION IN THE CONTINUOUS FORMATION OF THE EVALUATIVE COMPETENCE OF TEACHERS
Переглядів: 13 | Завантажень: 3
PDF
Gertsiy Alexander, Maxim Botvin
COMPARATIVE ANALYSIS AND RESEARCH OF DIGITAL IMAGE ENCODING ALGORITHMS
Переглядів: 1 | Завантажень: 12
PDF
Giorgi Doborjginize, Lily Petriashvili
IMPLEMENTING BLOCKCHAIN IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Переглядів: 9 | Завантажень: 21
PDF
Iqboljon Ovkhunov
TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING A RESPONSIBLE ATTITUDE TO VIRTUAL REALITY IN FUTURE TEACHERS
Переглядів: 7 | Завантажень: 6
PDF
Ilhomjon Okhunov
HOW TO IMPROVE SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRIMARY SCHOOL WITH INTEGRATIVE APPROACH
Переглядів: 2 | Завантажень: 9
PDF
Anatolii Shyian, Liliia Nikiforova
FEATURES OF FUNCTIONING POLITICAL PARTIES AS A THREAT TO THE INFORMATION SECURITY OF UKRAINE
Переглядів: 1 | Завантажень: 22
PDF
Mariia Sokolovska
CAN AI REPLACE HUMANS
Переглядів: 7 | Завантажень: 168
PDF
Nataliia Syzonets
IMPACT OF AI ON MEDIA
Переглядів: 4 | Завантажень: 40
PDF
Lyudmila Varlamova, Muazzam Artikova, Manzura Khashimkhodjaeva, Zulfiya Aripova
FUZZY LOGIC TRAFFIC MANAGEMENT MODEL
Переглядів: 16 | Завантажень: 23
PDF
Vitalii Volokhovskyi, Olena Oliinik
GOROUTINE
Переглядів: 6 | Завантажень: 66
PDF
Сергій Базарний
ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ В ІНТЕРЕСАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Переглядів: 16 | Завантажень: 9
PDF
Людмила Варламова, Ахмаджон Мирзоалимов
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ «СПЕЦИАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Переглядів: 3 | Завантажень: 9
PDF
Наталія Кокряцька, Дмитро Жук
МЕТОДИ НЕЙРОПОДІБНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА ОСНОВІ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР
Переглядів: 9 | Завантажень: 11
PDF
Павло Михаліченко, Віктор Надточій, Анатолій Надточий
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСАХ МОНІТОРИНГУ АКВАТОРІЙ
Переглядів: 2 | Завантажень: 89
PDF
Dmytro Sapozhnyk, Liudmyla Demydchuk
INFORMATION SERVICING IN THE INFRASTRUCTURE SYSTEM OF SERVICES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY
Переглядів: 2 | Завантажень: 22
PDF
Вячеслав Третяк, Сергій Осієвський, Вадим Лук'янчук, Андрій Власов , Богдан Крук, Андрій Савельєв, Володимир Авдєєв
СПОСІБ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ РАНГОВОГО ПІДХОДУ ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З БУЛЕВИМИ ЗМІННИМИ
Переглядів: 6 | Завантажень: 9
PDF
Бахора Умарова, Дилором Таирова, Замира Нурулоева
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Переглядів: 1 | Завантажень: 1
PDF
Anca Oros, Ioana Iusco
ANALYSIS OF PERSONALITY THEORIES FROM THE PERSPECTIVE OF ESSENTIALIZING THE CONCEPT OF CONSTRUCTIVE COMPETENCE IN THE FORMATION OF SOCIAL COMPETENCES IN STUDENTS
Переглядів: 13 | Завантажень: 12
PDF
Marharyta Chobotko, Ihor Chobotko, Vlаdyslаv Lаstovkin, Viktor Schаstlyvеts
IMPROVING COMPETENCIES IN JUDO JUDGING
Переглядів: 4 | Завантажень: 12
PDF
Наталія Базилевич, Сергій Божко, Олександр Тонконог
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧОЇ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ «FITCURVS» В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК
Переглядів: 14 | Завантажень: 31
PDF
Олена Горбенко, Альберт Лисенко
ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ПРОГРАМА)
Переглядів: 28 | Завантажень: 26
PDF
Тимур Набиев
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В МАКСИМАЛЬНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ КИСЛОРОДА
Переглядів: 5 | Завантажень: 1979
PDF
Олег Скирта, Володимир Домащенко, Богдан Копкін
АНАЛІЗ РУХУ УДАРНОЇ БІОЛАНКИ КІКБОКСЕРІВ (ІСКА) В РОЗДІЛІ К-1
Переглядів: 7 | Завантажень: 12
PDF
Дмитро Голубничий, Олексій Коломійцев, Вячеслав Третяк, Денис Запара, Сергій Новіченко, Дмитро Євстрат
ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА КАТЕГОРІЇ ПОРУШНИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ
Переглядів: 5 | Завантажень: 25
PDF